LOGO CAIB
Contingut
21 febrer 2019| <9ªL> Presidenta

El Govern de les Illes Balears explica a la societat civil les conclusions de la negociació del nou REIB NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern de les Illes Balears explica a la societat civil les conclusions de la negociació del nou REIB

\ El règim especial de les Illes Balears fixa la insularitat com a eix de les inversions de l’Estat, que mai més no estaran per sota de la mitjana nacional
\ El text legal blinda també el 75 % de descompte per a residents en viatges a la Península i inclou un eix fiscal per beneficiar empreses i autònoms


El Govern de les Illes Balears ha reunit avui els principals agents econòmics, socials i polítics de l’arxipèlag per informar-los de les conclusions en la negociació amb el Govern d’Espanya del règim especial de les Illes Balears (REIB).
 
El nou REIB, que serà abordat demà divendres pel Consell de Ministres, suposa un assoliment històricament reclamat per la societat balear i estarà distribuït en quatre eixos d’actuació: insularitat, transport, energia i fiscalitat.
 
El text inclou per primera vegada el factor d’insularitat com a eix de les inversions estatals per garantir que les Illes Balears rebran cada any una partida pressupostària mai per sota de la mitjana d’inversió del conjunt de comunitats autònomes.
 
Aquest fons està dissenyat per posar fi a la discriminació tradicional de les Illes Balears en els pressuposts generals de l’Estat com a conseqüència de la insularitat i de les competències exclusives de les Illes en infraestructures com ara carreteres i ferrocarril.
 
Així mateix, l’eix de transport blinda el descompte del 75 % de resident en els viatges a la Península i estableix bonificacions al transport de mercaderies per augmentar la competitivitat de les empreses de les Illes i abaratir el cost de la vida per a la ciutadania. A més, les Illes Balears queden equiparades així amb les Canàries, Barcelona i Madrid a fi de rebre subvencions de l’Estat al transport públic per carretera.
 
D’altra banda, el Govern inclou en la seva agenda el compromís d’exigir a Brussel·les que eximeixi l’arxipèlag de la regla de minimis per tal que les empreses puguin rebre més de 200.000 euros de subvenció cada tres anys.
 
L’eix d’energia recull les inversions que durà a terme l’Estat per reforçar la xarxa de connexió entre les Illes i la Península. A més, activa mecanismes per abaratir i fomentar les energies renovables amb un règim propi de retribucions.
 
Tots aquests aspectes seran recollits en un decret llei i, per tant, seran d’aplicació immediata. El Govern d’Espanya tramitarà per la via jurídica de projecte de llei el quart i últim eix del REIB, que desenvolupa les bonificacions fiscals, adreçat a empreses i autònoms de tots els sectors professionals, per estimular l’activitat i la diversificació econòmiques i la creació d’ocupació.
 
El nou règim fiscal de les Balears estableix rebaixes de l’impost de societats i de l’IRPF per a empreses i autònoms, a través d’una reserva d’inversions per incentivar la inversió de beneficis empresarials a les Balears i un règim especial per a empreses i autònoms industrials, agraris, ramaders i pesquers.
 
Més de 47.000 empreses —sempre que obtinguin beneficis— i 71.000 autònoms declarants de l’IRPF per activitats econòmiques a les Balears es podran acollir als nous incentius fiscals prevists en el nou REIB.