LOGO CAIB
19 de agost de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

El Govern contractarà més de 210 llicenciats i graduats superiors d’FP gràcies al programa SOIB Joves Qualificats NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern contractarà més de 210 llicenciats i graduats superiors d’FP gràcies al programa SOIB Joves Qualificats

El 31 d'agost acaba el termini per inscriure’s al SOIB i Garantia Juvenil
El Govern balear contractarà a les entitats del sector públic instrumental, un total de 214 joves menors de 29 anys, inscrits en el programa SOIB Joves Qualificats de Garantia Juvenil, i que compten amb una titulació superior, ja sigui com a llicenciat d’una carrera universitària o com amb un grau superior de Formació Professional.

Les contractacions –de 15 mesos de durada- es realitzaran segons projecte que desenvolupen el conjunt d’entitats i empreses públiques que conformen el sector instrumental del Govern de les Illes.

Així, participen en aquesta convocatòria la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat amb 18 projectes que es desenvolupen a través dels ens Ports de Balears, SITIBSA, SFM i IBAVI. També col·labora la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb 15 projectes distribuïts entre les entitats SEMILLA, IBANAT, FOGAIBA i ABAQUA. La Conselleria de Cultura i Universitat, així com la Conselleria de Salut, impulsen 8 projectes per mitjà dels ens Fundació Esport Balear, IBJove, IB3, Orquestra Simfònica, IDISBA i Fundació Banc de de Sang.

Des de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme es duen a terme 5 projectes en els òrgans Fundació Bit i ATB. Completen les llista les conselleries de Serveis Socials i Cooperació, Treball, Comerç i Indústria, Hisenda i Administracions Públiques, i Educació i Universitat, amb un total de 4 projectes que involucren els ens Fundació Dependència, IDI, GEIBSAU i ESADIB.

Les persones interessades tenen fins al 31 d'agost per inscriure’s al SOIB i en Garantia Juvenil. Les contractaciones es duran a terme a mitjan setembre. Els perfils demandats són molt diversos i abasten una gran quantitat de titulacions.