LOGO CAIB
Contingut
15 març 2019| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern balear i empresaris de les Illes plantegen a la Comissió Europea l'increment dels ajuts per al transport de mercaderies NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern balear i empresaris de les Illes plantegen a la Comissió Europea l'increment dels ajuts per al transport de mercaderies

Una delegació encapçalada pels consellers Marc Pons i Catalina Cladera i empresaris es reuneix el dia 20 de març amb la Direcció General de Competència, acompanyats de la secretaria general de Transports del Ministeri de Foment

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, acompanyats de representants del sector empresarial de les Illes, i juntament amb la secretària general de Transport del Ministeri de Foment, Maria José Rallo, es reuniran el proper dimecres dia 20 de març amb el director general de Competència de la Comissió Europea (en funcions), Karl Soukup, per plantejar de manera conjunta la necessitat que s'autoritzi un sistema d'ajuts per al transport de mercaderies no subjecte a la regla de minimis, de manera que no es limitin els ajuts a les regions insulars com les Illes Balears.
 
La reunió que tindrà lloc la propera setmana és el resultat del treball conjunt entre ambdues administracions que s'està duent a terme amb la Direcció General de Competència de la Comissió Europea i que ja ha fet les seves primeres passes a l'inici d'aquest any.
 
Representants de diferents patronals i entitats de l'àmbit econòmic acompanyaran els polítics per explicar davant la Comissió Europea la problemàtica i el cost que per a les empreses de les Balears suposa el transport de mercaderies i la necessitat d'incrementar els actuals ajuts.
 
El conseller Marc Pons i la secretària general de Transport varen tenir l'oportunitat ahir de mantenir una reunió per tancar el nivell institucional de participació i la presència del sector productiu balear, que en aquest cas és essencial per justificar la necessitat del nou sistema d'ajuts plantejat.
 
La normativa europea prohibeix els ajuts a les empreses perquè no puguin distorsionar la lliure competència, però, alhora, estableix a través de la directiva de minimis excepcions perquè els Estats puguin atorgar ajudes en aquells casos en què s'entén que no alteren el lliure mercat i la competència, encara que amb un màxim de 200.000 euros triennals per empresa.
 
Cal recordar que les regions ultraperifèriques, com les Illes Canàries, estan excloses del compliment del límit de 200.000 euros triennals que fixa la normativa europea.
 
Les Illes Balears plantegen, amb el suport del Ministeri de Foment, que el sobrecost en el transport de mercaderies ve marcat més per la discontinuïtat territorial que per la distància i, per això, necessiten les mateixes compensacions o mesures correctores que una regió ultraperifèrica.
 
Per això, en la reunió que es mantindrà a la Comissió Europea es plantejarà que es pugui autoritzar l'Estat espanyol a establir uns ajuts per al transport de mercaderies en les Illes Balears no subjectes a aquestes limitacions.
 
A més, se sol·licitarà que en la revisió de la normativa europea relacionada amb els ajuts d'Estat es tengui en compte la particularitat dels territoris insulars per garantir compensacions al major sobrecost en el transport de mercaderies.