LOGO CAIB
Contingut
15 maig 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: El Govern agilitza la concessió de subvencions i permet reduir les tramitacions fins a 15 dies per a accelerar les línies d’ajudes a tots els sectors afectats NNota Informativa

Foto de noticia

Reactivació econòmica: El Govern agilitza la concessió de subvencions i permet reduir les tramitacions fins a 15 dies per a accelerar les línies d’ajudes a tots els sectors afectats

El Govern de les Illes Balears ha agilitzat la concessió de subvencions públiques en simplificar els processos i permet reduir els terminis de les seves tramitacions fins al voltant de 15 dies per tal de facilitar l’eficàcia de les línies d’ajudes de les diverses administracions de les Illes Balears a tots els sectors destinataris de les ajudes davant els efectes de la Covid-19.

Aquest nou règim especial en matèria de subvencions entra en vigor de forma immediata i serà d’aplicació en principi per un any, fins el 31 de maig de 2021, a través del nou decret llei aprovat pel Govern de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19.

Aquesta simplificació i reducció de terminis pretén facilitar les ajudes en diversos àmbits, social, laboral, empresarial, cultural, científic, esportiu o educatiu, entre d’altres, així com les prestacions socials, i permet agilitzar les tramitacions de les subvencions que atorguen tant el Govern de les Illes Balears i les entitats del sector públic autonòmic com els consells insulars i els ajuntaments i els ens públics vinculats a aquestes administracions.

El decret llei estableix un nou procediment molt simplificat d'elaboració i aprovació de les bases reguladores de les subvencions i permet unificar-lo en el mateix moment amb l’aprovació de les convocatòries corresponents, de manera que pretén reduir els temps habituals d’aquestes tramitacions –fins ara eren uns quatre mesos com a mínim- fins al voltant de 15 dies, dins del ventall de línies per als sectors afectats als quals s’adreça el decret.

En concret, per exemple, permet agilitzar les línies i els procediments de subvencions que tenguin per objecte impulsar el desenvolupament econòmic i social, el foment de les activitats de R+D+I o pal·liar els efectes de la crisi a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social, les petites i mitjanes empreses, els treballadors autònoms i per compte aliena, els treballadors desocupats, les institucions de recerca i les entitats sense ànim de lucre amb finalitats assistencials, culturals, educatives, cíviques o esportives.

Així mateix, el decret llei estableix regles específiques per a flexibilitzar els terminis per a l'execució dels projectes i activitats subvencionats i per a la justificació de les despeses necessàries per a la seva materialització. També es faculta a les administracions a compensar les despeses realitzades directament per a l'execució de projectes i activitats que hagin resultat paralitzats o cancel·lats a causa de l'estat d'alarma o de les mesures de lluita contra els efectes de la crisi sanitària. Aquesta compensació serà possible encara que l'execució del projecte o l'activitat no es pugui reprendre.

Davant el context actual, el Govern considera fonamental transvasar recursos del sector públic al sector privat i és un objectiu prioritari facilitar la posada en marxa de línies eficaces de subvenció que impulsin el desenvolupament dels sectors productius i que puguin pal·liar els efectes socials i econòmics provocats per la crisi sanitària de la Covid-19.