LOGO CAIB
Contingut
2 març 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

El fons posidònia finançarà deu projectes per valor de 200.000 € en favor de la conservació de la fanerògama marina NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El fons posidònia finançarà deu projectes per valor de 200.000 € en favor de la conservació de la fanerògama marina

La primera reunió del Comitè Posidònia avala la proposta de la conselleria

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha presidit, aquest dilluns, el primer Comitè Posidònia on s’han aprovat els primers deu projectes que seran finançats pel fons posidònia.

El Comitè Posidònia és un òrgan creat arran de l’aprovació del Decret 25/2018 de conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears. Està format per trenta membres de diversos òrgans i entitats públiques i privades, entre els quals hi ha l’Estat, diverses conselleries, Ports de les Illes Balears, els consells insulars, les entitats locals, la Universitat de les Illes Balears, institucions científiques, entitats ecologistes, confraries de pescadors i el sector de la navegació d’oci. Les seves funcions són de deliberació, assessorament, proposta, seguiment i control en matèria de posidònia.

Mir s’ha mostrat «molt satisfet per haver fet un pas més en la implementació d’un Decret que ha estat pioner i en el qual ara s’inspiren les administracions d’altres països com França». El conseller ha anunciat els deu projectes proposats a finançar amb el fons posidònia, creat també arran del Decret, i que actualment disposa de 200.000 euros.

Aquesta quantitat és fruit de l’acord núm. 2772 de la Comissió Balear del Medi Ambient sobre l’avaluació d’impacte ambiental del Projecte Bàsic d’Ampliació del Port de Ciutadella, que inclou com a mesura compensatòria l’aportació per part de Ports de les Illes Balears d’aquests doblers per a actuacions de conservació de les praderies de posidònia.

Els projectes aprovats pel Comitè són els següents:

- Un estudi de l’impacte produït pels emissaris públics a les praderies de posidònia, que serà cofinançat per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

- La instal·lació i posada en funcionament d’un camp de boies ecològiques a l’àrea marina Punta Prima-Illa de l’Aire. S’hi preveu la instal·lació d’una vintena de boies.

- Un estudi de la dilució de l’abocament a la mar de la salmorra procedent de la dessalinitzadora d’Eivissa i l’afecció damunt la praderia de posidònia.

- Reetiquetatge de les boies d'advertència entre Punta Roja, na Carboner i Punta de Mongofra, a Addaia. Les boies existents ja hi prohibeixen el fondeig. S’hi vol afegir una advertència perquè els usuaris siguin conscients del risc que comporta entrar amb barca a la zona.

- Instal·lació de boies de prohibició a l’escull de posidònia situat a l’entrada de s’Estany de Mongofra. És únic en l’àmbit mundial, perquè és un dels pocs esculls de posidònia que arriba fins a la superfície. És per això que la zona està declarada com a àrea d’alt interès ecològic i hi està prohibida l’entrada, fins i tot nedant, excepte per motius científics. Actualment, no hi ha cap senyal que informi l’usuari de la prohibició d’entrada a la zona.

- Instal·lació d’una desena de boies d'advertència a una àrea de poca fondària al final de la badia de Fornells, on molts usuaris que no coneixen la zona entren per desconeixença i destrossen els fons i algunes comunitats de fanerògames.

- Revisió i substitució de boies de fondeig per boies ecològiques a zones de praderies de Menorca.

- Instal·lació de cartelleria informativa devora rampes d’avarada i benzineries nàutiques per poder arribar a aquells usuaris que desconeixen les bones pràctiques de navegació.

- Edició de tríptics informatius sobre la posidònia i sobre bones pràctiques de navegació. Es repartiran a llocs estratègics, com comerços de lloguer d’embarcacions, punts d’informació turística, etc.

- Publicació del llibre educatiu La platja és viva en català, castellà, alemany i anglès.