LOGO CAIB
Contingut
1 febrer 2021Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

El FOGAIBA obre línies d’ajuda per valor de més de 3,1 milions per a prorrogar els compromisos assumits per al foment de l’agricultura i ramaderia ecològiques, races autòctones i ajudes agroambientals NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El FOGAIBA obre línies d’ajuda per valor de més de 3,1 milions per a prorrogar els compromisos assumits per al foment de l’agricultura i ramaderia ecològiques, races autòctones i ajudes agroambientals

També s’ha obert la convocatòria d'ajudes de la PAC 2021

 

El Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB ha publicat aquest cap de setmana les bases de diferents convocatòries d’ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l’agricultura ecològica en la convocatòria dels anys 2015, 2016 i 2018. Les ajudes objectes d’aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin l’agricultura ecològica. Per aquestes ajudes es destinaran un import màxim de 790.000 euros (2015), 225 mil euros (2016) i 170 mil euros (2018) amb possibilitat d’ampliar-ne els crèdits. L’objecte de subvenció són les actuacions consistents en el cultiu i manteniment de superfícies.

També s’han publicat les bases de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica en les convocatòries dels anys 2015 i 2016 amb les quals es vol donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica. Es destinaran 235 mil euros a la convocatòria de l’any 2015 i 100 mil euros a la convocatòria de l’any 2016.

Altres de les bases publicades es refereixen a les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de la producció integrada en la convocatòria dels anys 2015 i 2016 per incentivar l’ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixen l’ús de productes químics i permeten obtenir produccions agrícoles d'alta qualitat. Per aquestes convocatòries es destinan uns imports de 445 mil euros (2015) i 505 mil euros (2016). A més, al BOIB s’han publicat les bases per prorrogar els compromisos assumits per al foment de la lluita biològica de la convocatòria de l'any 2015 i que tenen com a finalitat fomentar la utilització de tècniques de lluita biològica. Per aquesta convocatòria hi ha previst un pressupost de 46 mil euros.

Altres ajudes que han obert convocatòria són les destinades a la pròrroga de la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica de la convocatòria de 2015, per valor de 140 mil euros, amb les quals es vol donar suport als agricultors que facin servir les varietats vegetals en risc d’erosió genètica d’interès a les illes, pel treball i l’esforç que realitzen per tal de conservar el material genètic i per lluitar contra la seva desnaturalització. Les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de les races autòctones en perill d’extinció de les convocatòries 2015 i 2016 amb les que es dona suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d’animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen. Es destinaran a aquestes ajudes 346 mil euros (2015) i 320 mil euros (2016). I també les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques amb un import màxim de 1000 euros.

 

PAC

A més, al BOIB del 30 de gener s’ha publicat les bases de la convocatòria, per a l’any 2021, de determinades ajudes comunitàries directes a l’agricultura i la ramaderia, corresponent a la PAC 2021. Les línies obertes són les dels pagaments bàsics als agricultors; el pagament per als agricultors que apliquin pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient; el pagament complementari per als joves agricultors que comencin la seva activitat agrícola; l’ajuda assoaciada voluntària i l’ajuda de règim simplificat per als petits agricultors.

Totes aquestes ajudes seran finançades per Fons Europeu Agrícola de Garantía (FEAGA).