LOGO CAIB
18 novembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El FOGAIBA destina 100.000,00 € a beques d’investigació NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El FOGAIBA destina 100.000,00 € a beques d’investigació

Durant aquesta legislatura, s’ha concedit finançament a vint projectes
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears ha convocat les ajudes destinades a la investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’any 2018 i dotades amb 100.000,00 €
 
Amb la finalitat de facilitar el procés d’integració de la investigació aplicada a l’agricultura, a la ramaderia i a la pesca resulta necessari convocar ajudes per dur a terme treballs de recerca en aquestes àrees.
 
Durant la present legislatura, el FOGAIBA ha aprovat ajudes per a vint projectes d’investigació per un import total de 248.000,00 €.
 
La resolució de la convocatòria es va publicar en el BOIB de dissabte. Per tant, el termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir d'aquest mateix diumenge i acabarà el 14 de desembre de 2018.

Les persones interessades que compleixin els requisits prevists en aquesta convocatòria han de presentar les sol·licituds d’ajuda, d’acord amb el model de l’annex I, que figura al web del FOGAIBA, adreçades a aquest mateix organisme i correctament emplenades, als registres d’entrada del FOGAIBA o de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, o a qualsevol altre registre previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
Els interessats poden consultar les bases completes a www.fogaiba.caib.es.