LOGO CAIB
Contingut
24 juny 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El dictamen del Govern que reclama una atenció específica de la UE a les illes mediterrànies, aprovat per unanimitat per la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions NNota Informativa

Foto de noticia

El dictamen del Govern que reclama una atenció específica de la UE a les illes mediterrànies, aprovat per unanimitat per la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions

La Comissió de Recursos Naturals (NAT) del Comitè de les Regions ha aprovat per unanimitat el dictamen del Govern de les Illes Balears que reclama una atenció específica de la Unió Europea a les illes mediterrànies davant l’especial vulnerabilitat socioeconòmica, ambiental i climàtica d’aquests territoris insulars. Amb el títol Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular mediterrani, es tracta del primer dictamen presentat per iniciativa pròpia del Govern i arribarà al plenari del Comitè de les Regions el proper mes d’octubre.

Mitjançant aquest dictamen, el Govern de les Illes Balears reclama la necessitat d’avançar cap a una atenció específica per part de la Unió Europea a les illes mediterrànies davant l’especial vulnerabilitat dels territoris insulars mediterranis, tant des del punt de vista socioeconòmic com ambiental i climàtic, i també defensa la gestió sostenible dels seus escassos recursos naturals com a un dels seus principals reptes.

Aquest document, defensat davant la comissió pel director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, per delegació de la presidenta del Govern, Francina Armengol, recull a les seves conclusions la “necessitat” d’avançar cap a una “aplicació real i efectiva” en el cas de les illes mediterrànies “de l’atenció especial als territoris insulars” que estableix el Tractat de Funcionament la UE, tal com sí s’ha desenvolupat l’atenció específica a aquests territoris en el cas de les regions ultraperifèriques.

Així mateix, el dictamen del Govern insta a la Comissió Europea a “elaborar una estratègia per a les illes de la Mediterrània que tingui en compte les característiques i vulnerabilitats especifiques dels territoris insulars mediterranis” i que desenvolupi accions concretes i coordinades entre aquestes regions, els Estats membres i la mateixa Unió Europea.

Els territoris insulars mediterranis són altament vulnerables des del punt de vista ambiental, social i econòmic, i acullen a més del 90% de la població insular de la UE. El dictamen també recorda que un dels principis de la UE és la cohesió econòmica, social i territorial, dins el qual s’emmarca l’atenció especial als territoris insulars recollida al Tractat de la UE. No obstant això, la realitat és que fins ara només s’ha desenvolupat una estratègia per a les regions ultraperifèriques que ha permès aquests territoris disposar de programes especials d’ajudes.

La crisi sanitària actual provocada per la Covid-19 i els seus efectes socials i econòmics han posat de relleu “l’especial vulnerabilitat” dels territoris insulars, com també recull el dictamen, que aborda els reptes específics de les illes mediterrànies, la seva escassetat de recursos naturals davant l’impacte de les activitats socioeconòmiques i la necessitat de disposar d’un millor finançament, tal com va exposar el director de Relacions Exteriors, Antoni Vicens.

El dictamen, signat per la presidenta del Govern, Francina Armengol, i que és el primer que ha presentat el Govern per iniciativa pròpia, ha estat aprovat per unanimitat, mitjançant una votació telemàtica, per la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions, la qual ja va donar llum verda per unanimitat a la proposta balear d’elaborar aquest dictamen el passat mes de novembre.

Aquesta proposta s’emmarca dins l’objectiu del Govern de les Illes Balears d’enfortir la defensa de la insularitat mediterrània en els fòrums europeus per tal de recalcar les característiques més concretes i desafiaments presents a la conca mediterrània. El Comitè Europeu de les Regions és un òrgan consultiu de la Unió Europea format per representants d’institucions locals i regionals.