LOGO CAIB
Contingut
11 desembre 2019Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Consell LGTBI: es redueix la llista d'espera de vaginoplàsties NNota Informativa

Foto de noticia

Consell LGTBI: es redueix la llista d'espera de vaginoplàsties

El Consell modificarà el seu reglament per facilitar la incorporació de noves entitats

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha presidit la sisena sessió del Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d’LGTBI). A la reunió, que s’ha celebrat a l’Escola Balear d’Administracions Públiques (EBAP), hi han assistit entitats socials, partits amb representació parlamentària, representants dels consells insulars i associacions implicades en la defensa i visibilització de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. 

En aquesta reunió, el representant de la Conselleria de Salut, Nacho Garcia, ha explicat que les 21 persones que es trobaven en llista d'espera per ser intervingudes amb una vaginoplàstia, ja han estat operades o han sortit voluntàriament de la llista. D'aquesta manera, es redueix el temps d'espera per a les pacients que s'han de sotmetre a aquest procés quirúrgic. La vaginoplàstia pot formar part del procés de feminització del cos d'una persona trans.

El Consell d'LGTBI de les Illes Balears té com a finalitat servir d'instrument per a la cooperació entre l'Administració i el teixit de la societat civil que treballa a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones LGTBI. En aquesta sessió plenària, s’ha acordat modificar el decret 9/2017, de regulació del Consell LGTBI, per tal d’obrir la possibilitat que noves entitats en defensa d’aquests drets es puguin adherir al Consell. Actualment, en formen part Ben Amics, Transitam i Sa Clau d’Armari, les tres entitats en actiu que estaven constituïdes jurídicament en el moment que es va aprovar el decret que regula el funcionament del Consell. Durant aquest temps, han sorgit noves associacions, i el Consell ha considerat oportú modificar la normativa per tal d’acollir la màxima representació possible d’organismes que defensen i visibilitzen les persones LGTBI.

A la sessió plenària s’ha donat la benvinguda a les noves persones que en formen part (d’un total de 72, hi ha 38 representants de nova incorporació) i s’ha presentat l’informe executiu dels acords operatius que s’han arribat a les Comissions de Treball del Consell LGTBI. D’aquests acords, n’han resultat iniciatives com la «Guia de Recomanacions per al Bon Tracte de les Persones LGTBI en l’entorn laboral», la participació activa a la redacció l’esborrany del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022, i també a la redacció del Protocol Integral d’Atenció Sanitària de Persones Trans* a les Illes Balears.