LOGO CAIB
4 agost 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

El Centre Balears Europa convoca quatre beques per realitzar pràctiques a la seva oficina de Brussel·les NNota Informativa

Foto de noticia

El Centre Balears Europa convoca quatre beques per realitzar pràctiques a la seva oficina de Brussel·les

Durant el programa de formació en pràctiques, les persones beneficiàries milloraran els seus coneixements sobre la Unió Europea i participaran en l’activitat habitual del CBE

El Centre Balears Europa (CBE), entitat que dirigeix la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, convoca quatre beques per a persones llicenciades o graduades menors de 30 anys (inclosos) per gaudir d’un període de 12 mesos en pràctiques a l’oficina del CBE a Brussel·les. Els interessats tenen fins al 20 d'agost a les 14 h per presentar les sol·licituds.

Els objectius del programa són perfeccionar els coneixements de caràcter europeu dels participants, millorar el seu coneixement de les institucions i les polítiques de la Unió Europea, participar en les accions i activitats diàries de l’oficina del CBE a Brussel·les i aprendre, amb la pràctica, el que suposa la pertinença de les Illes Balears a la UE. Els becaris participen en la recerca d’informació i la preparació de material i documentació, assisteixen a reunions i conferències d’institucions i òrgans de la UE, col·laboren en informes i butlletins, etc.

La directora del CBE, Rosa Maria Cañameras, explica que obtenir aquesta beca “és una experiència única per viure el funcionament de les institucions europees des de dins. Els nostres becaris poden accedir a tot tipus de reunions d'alt nivell, participar en esdeveniments de tota mena i ajudar a millorar i enfortir la relació de les Illes Balears amb la Unió Europea”. Una de les finalitats del CBE és la formació de la ciutadania, amb l’organització de conferències, seminaris o cursos, però també “amb beques i pràctiques que facilitin el desenvolupament d’una carrera professional lligada als afers europeus”, diu Cañameras. Aquestes beques existeixen des de 1996.

Segons ha quedat oficialitzat en el BOIB d’avui dissabte, dues de les beques són per al període de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de setembre de 2019 i dues més per al període de l’1 de novembre de 2018 fins al 31 d’octubre de 2019. Cada beca està dotada de 1.200 € bruts mensuals (14.400 € bruts anuals) i, addicionalment, cada persona beneficiària disposarà d’un màxim de 2.400 € anuals per a formació complementària que tengui relació directa amb els objectius de la beca.

Les persones que vulguin sol·licitar la beca, que no poden tenir més de 30 anys, hauran d’estar en possessió d’un títol acadèmic de llicenciatura o grau universitari i acreditar amb títol oficial que tenen un coneixement d’anglès del nivell B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües i un nivell de català C1. El coneixement d’altres idiomes i els nivells superiors d’anglès i català seran valorats com a mèrits, juntament amb altres estudis universitaris i la possessió de màster o doctorat en estudis europeus o relacions internacionals. A més, és requisit estar en situació d’atur en el moment d’acceptació de la beca.

La Comissió Avaluadora realitzarà una entrevista personal als deu candidats amb millor puntuació, d’entre els quals s’escolliran els quatre finalistes i sis suplents. L’entrevista consistirà en preguntes relacionades amb la realitat institucional, social i cultural de les Illes Balears i de la Unió Europa.

La informació general de la convocatòria i el formulari de sol·licitud es troben a la pàgina web del Centre Balears Europa (www.cbe.es). L'aprovació de la convocatòria és al BOIB Núm 096 - 4 / agost / 2018.