LOGO CAIB
11 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Dues guardes de someres reforcen les actuacions en prevenció d’incendis forestals a Galatzó i en el Parc Natural de Llevant NNota Informativa

Foto de noticia

Dues guardes de someres reforcen les actuacions en prevenció d’incendis forestals a Galatzó i en el Parc Natural de Llevant

L’IBANAT i la fundació Natura Parc signen un conveni de col·laboració per als anys 2018 i 2019
L’Institut Balear de la Natura (IBANAT) i la fundació Natura Parc han signat un nou conveni de col·laboració, gràcies al qual dues guardes de someres s’encarregaran de donar un suport als treballs de nova obertura i manteniment que executen els treballadors de l’Ibanat a les faixes de defensa i àrees de prevenció contra incendis forestals a la finca pública de Galatzó i en el Parc Natural de Llevant. Les someres es mengen el càrritx que hi troben i realitzen així una tasca prevista en la prevenció d’incendis forestals dins dels Plans comarcals de defensa contra incendis forestals. El conveni es firmava anualment des de 2004 i enguany, per primera vegada, s’ha fet bianual per als anys 2018 i 2019 per un import anual de 150.000 euros, dels quals l’IBANAT n’aporta la meitat i la fundació Natura Parc l’altra meitat.

Aquests animals pasturen en una superfície de 40 ha i creen faixes de seguretat en les zones de més difícil accés per a evitar la propagació d’incendis, així com facilitar l’accés als mitjans d’extinció. Com que s’alimenten de càrritx van eliminant aquesta vegetació, que és molt inflamable.

L’IBANAT fa la supervisió tècnica, determinant les zones d’actuació i les prioritats i la fundació Natura Parc hi aporta les someres, que són entre 15 i 27 per a cada una de les zones de treball. També s’encarrega de posar-hi els tancats mitjançant pasturatge elèctric i la senyalització de perill elèctric per a les persones. A més, una persona de la fundació està diàriament a l’entorn de la parcel·la de treball per a atendre les necessitats que es puguin derivar de la presència d’animals a la zona.

Una comissió de seguiment formada per sis membres, dels quals tres són designats per l’IBANAT i d’altres tres per la fundació, s’encarrega de la vigilància i el control del desenvolupament del conveni.