LOGO CAIB
21 setembre 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

D’aquí a un mes arrenquen les proves de les oposicions per a 92 places de funcionari de la Comunitat Autònoma pels Cossos Facultatius. NNota Informativa

Foto de noticia

D’aquí a un mes arrenquen les proves de les oposicions per a 92 places de funcionari de la Comunitat Autònoma pels Cossos Facultatius.

Els primers exàmens comuns per als Cossos Facultatiu Superior, Tècnic i Subaltern se celebraran els dies 20 I 27 d’octubre vinents, segons l’anunci fet públic avui des de l’EBAP.
Dissabte 20 d’octubre, pels Cossos Facultatius Superiors, i una setmana després pels Cossos Facultatius Tècnics i Subaltern. Són les dates de celebració de les primeres proves de les Oposicions CAIB 2018 per aquestes escales i especialitats facultatives.

En aquesta segona etapa de les Oposicions CAIB 2018 a places fixes de funcionari s’han convocat 92 places de facultatius, en 21 escales diferents. La prova dels dies 20 i 27 serà genèrica, tipus test, referida a la part comuna del temari de totes les escales i especialitats. Posteriorment els examinands dels Cossos Facultatiu Superior, Tècnic i Ajudant hauran de superar dues proves més, mentre que els aspirants a plaça del Cos Facultatiu Subaltern només afrontaran un nou examen.

Per cossos, les places oferides són les següents:
  • Facultatiu superior
Escala arquitectura: 2
Escala científica, especialitat biologia: 5
Escala científica, especialitat ciències ambientals: 2
Escala científica, especialitat química: 2
Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament: 2
Escala de tecnologies i telecomunicacions, especialitat informàtica: 8
Escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial: 1
Escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma: 3
Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: 6
Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia: 2
Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic: 3
Escala sanitària, especialitat farmàcia: 4
Escala sanitària, especialitat veterinària: 8
  • Facultatiu tècnic
Escala d’arquitectura tècnica: 2
Escala de prevenció de riscos laborals, especialitat tècnic de prevenció de riscs laborals: 2
Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial: 4
Escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica de forest: 3
Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball: 14
Escala tecnologia de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica: 8
  • Ajudant facultatiu:
Escala agents de medi ambient: 7
  • Facultatiu Subaltern:
Escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport: 4

Aquestes places es divideixen en 75 de torn lliure, 16 de promoció interna i 1 que es reserva a persones amb discapacitat. Per illes, 80 de les places són per a Mallorca, 6 a Menorca, 5 a Eivissa i 1 a Formentera.

L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) està enllestint la totalitat de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de les 21 escales per les quals s’ofereixen places, que es faran públiques pròximament, d’igual manera que les hores, els llocs i la distribució dels aspirants per aules en el dia dels primer examen. Les proves són eliminatòries, per la qual cosa, per poder accedir al segon dels exàmens de cada especialitat, cal haver aprovat l’examen precedent.

Les 92 places de Cossos facultatius, conjuntament amb les 243 dels Cossos Generals conformen les 395 places totals de què consten les Oposicions CAIB 2018 per a provisió de llocs de feina fixes a la funció pública de la Comunitat Autònoma, que es corresponen amb l’acumulació de les ofertes públiques d’ocupació de 2014, 2015, 2016 i 2017. Aquesta convocatòria, la primera que es realitza des de fa 10 anys, contribueix a la progressiva eliminació dels llocs de feina interins i temporals a l’Administració autonòmica que han proliferat precisament com a sortida a la necessitat de mà d’obra sense celebrar-se oposicions. La limitació de l’abast de l’interinitat a llocs de feina estructurals és un dels pilars de la política en matèria de funció pública del Govern de les Illes Balears