LOGO CAIB
7 novembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assoleix els 229.3 milions d'euros en els pressupostos pel 2019 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assoleix els 229.3 milions d'euros en els pressupostos pel 2019

El pressupostos recullen la creació del fons posidònia i el nou ens de residus
El pressupost de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a l’exercici de 2019 és de 229,3 M€, el que suposa un increment del 5,75%. Aquests pressuposts estan destinats a actuar a tot el cicle de l’aigua: des de la planificació fins a la reutilització, també a diversificar l’economia de les Illes Balears donant suport al sector primari perquè obtengui unes rendes dignes i uns productes de qualitat pels ciutadans i a establir les bases per un model més sostenible d’acord amb els objectius europeus. A més del pressupost propi, que ha estat presentat avui pel conseller Vicenç Vidal al Parlament, es gestionaran 29,8 M del fons extraordinari creat pel Govern que es dedicaran a arreglar els danys provocats per les inundacions de Llevant en matèria de domini públic hidràulic, espais naturals, residus i agricultura.
 
Gairebé la meitat del pressupost de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és per a la gestió dels recursos hídrics, on s’inverteix 108,3 M€, el que mostra “l'important esforç que ha fet aquest Govern en matèria de recursos hídrics aquesta legislatura”, ha explicat el conseller Vidal. Es destinaran 3,2 M€ a continuar amb les tasques de seguiment i control de l’estat de les masses d’aigua superficials, a millorar en les xarxes de seguiment de les aigües subterrànies, sobretot a l’illa d’Eivissa i també a iniciar la redacció del nou cicle del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Així mateix es destinaran 1,4 M € del fons de l’impost de turisme sostenible (ITS) a l’ampliació i automatització de les xarxes de seguiment de recursos per tenir un major control en els grans consumidors. Tal i com ha destacat el conseller Vicenç Vidal "si es demanen esforços als nostres ciutadans, també s'han de demanar esforços als grans consumidors".
 
Pel que fa a la neteja de vegetació i obres als torrents s’hi destinaran 2'7 M €. Entre les obres previstes per 2019 destaquen a Palma l'endegament del torrent de na Bàrbara- Avinguda Mèxic i l'adequació i construcció de murs torrent Gros, l'estabilització del talús del torrent a Fornalutx, l'adequació i reconstrucció de murs al torrent Major de Sóller, millores al Torrent de Biniaroi a Mancor i la millora de punts conflictius a Eivissa.
 
Pel que fa a l'abastament d'aigües es destinaran 28,3 M d'euros. En aquest sentit cal destacar l’adjudicació del contracte d'explotació de la dessaladora de Ciutadella per 796.080€ sense IVA i es recupera el projecte d'abastament a Mallorca amb 4,1M d'euros finançat per ITS de la conducció Maria – Petra i la redacció de Manacor-Felanitx.
 
A sanejament i depuració d'aigües es destinaran 61,3 M d'euros, als quals es sumen els 6,4 M d'euros en projectes finançats amb ITS com són els dels col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR Andratx (812.000€) o l’ampliació i millora del tractament a l’EDAR Inca (5,6M). Per tant, el pressupost augmenta en 5,5 M respecte del 2018. Algunes de les noves actuacions en depuració previstes són la nova Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) a Es Migjorn gran, la substitució i millora de la xarxa sanejament i l’emissari terrestre de Son Servera, el desmuntatge, retirada i gestió de l’antic emissari Talamanca o el condicionament i retirada dels llots de les llacunes de  la depuradora de Ferreries, entre d'altres. El conseller Vidal ha recordat que aquesta legislatura s'han augmentat en un 56% les inversions i el manteniment amb cànon respecte de la legislatura passada i que "s'ha canviat la manera de fer, amb el compromís de més de 30 M d'euros amb l'Ajuntament de Palma, la finalització d'obres encallades com la depuradora i l'emissari de Cala Tarida".
 
Pel que fa al sector primari actualment hi ha més mesures de suport que mai. El pressupost de la direcció general és de 39,7 M € al que es sumen 12 M d'euros de projectes finançats per l'impost de turisme sostenible. Es segueix apostant perquè els pagesos tenguin una renda digna, pels productes de qualitat i per això s'actua en tota la cadena alimentària com amb els 1,4M d'euros destinats a basses de reg o els 38M d'euros al foment del sector agropecuari amb projectes de lluita contra la Xylella fastidiosa.
 
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) rep 79,7M € amb un increment del 2,3% respecte al 2018 amb 9,4 M € dels projectes ITS de paisatge agrari, impuls a la diversificació de cultius a les explotacions tradicionals sostenibles i mesures contra incendis. Hi ha un increment d’inversió amb fons propis que passen d’1,1M€ el 2018 a 1,6M el 2019 i es consolida l’ajuda a tots els escorxadors de les Illes Balears: 500.000€, i s'augmenta el suport a les confraries de pescadors passant de 275.000€ a 365.000€. Pel que fa a les ajudes que repercuteixen directament sobre el sector primari com el PDR, la PAC o els projectes ITS entre d’altres, també augmenten de 66,5M a 68,7 milions d’euros. Així, a banda d'executar els programes europeus es segueix incrementant amb fons propis el suport al sector primari. El conseller Vidal ha destacat que “som la quarta comunitat autònoma amb major grau de compliment del PDR que s’ha vist complementat, en algunes mesures, per l’ITS”.
 
El pressupost de SEMILLA per a l’exercici del 2019 és d’11,4M€, amb un increment del 7%. Les principals línies d’actuació són: 820.000 € per a la campanya d’alfals, campanya de llavors i Millora genètica; 320.000€ per a campanyes d’identificació i sanejament ramader: 230.000€ per al control de qualitat i rendiment lleter: 90.000 € per a la millora i conservació de les races autòctones, entre d’altres.
 
Pel que fa a la direcció general d'educació ambiental, qualitat ambiental i residus el seu pressupost s’ha incrementat un 21,7% arribant als 5,7M €. A aquesta xifra se li han d’incorporar 1,9M € de dos projectes ITS: La campanya d’informació a espais de rellevància ambiental (420.000€) i la millora de la qualitat als espais litorals de rellevància ambiental (1,5M). Del total pressupostari 3,3 M d'euros estan destinats a l'adaptació a la nova Llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears la qual està previst que entri en vigor al 2019 i que comportarà un canvi de model a la societat. Per a aquesta adaptació es crearà l’Entitat Pública Empresarial, Ens de Residus de les Illes Balears previst al projecte de Llei per a la gestió del Fons de Prevenció i Gestió de Residus, es posarà en funcionament la nova plataforma SINGER per la tramitació electrònica del servei de residus que agilitzarà els tràmits per als ciutadans i les empreses i es tornaran a convocar les subvencions per a les bones pràctiques de residus a entitats locals. També es destinaran 750.000 euros al transport  de residus de Formentera, actuació que no ha duit a terme el Govern estatal tal i com li correspon.
 
La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat compta amb un pressupost de 32,6M €, amb un increment del 6,3% respecte al 2018. A aquesta xifra se li han d’incorporar 6,4 € procedent de l’ITS. La gestió dels espais naturals compta amb 3,3M d'euros un 35% més que enguany, sense sumar-li l’ITS. Destaca la inversió en la protecció de posidònia que compta amb 485.000€ que es traspassen a Ibanat en la vigilància a fondejos i els projectes ITS de Cartografia de la posidònia (387.410,92 €), Som posidònia, senyalització i comunicació del paisatge submarí (391.104 €), el de Xarxa de Seguiment de la Posidònia, també a càrrec de l’impost del turisme sostenible i que executa la direcció general de Pesca i Medi Marí així com la creació del Fons posidònia. Entre els dispositiu de vigilància i els projectes de protecció de la posidònia s'hauran invertit més de 2M d’euros en la seva conservació aquesta legislatura.
 
Pel que fa als parcs naturals, a Es Trenc es farà un estudi de capacitat de càrrega així com el servei d'informació ambiental i els projectes ITS de Recuperació d’habitats i ordenació de l’ús públic del Parc Natural Marítimo-Terrestre d’es Trenc (293.000 €), el Centre d’Interpretació i d’Investigació del Parc Natural Marítimo-Terrestre (1.033.000 €).  Al Parc Nacional de Cabrera, que s’ampliarà fins a les 90.712 ha, s'invertirà en el Centre de visitants i control d’usos (678.000 euros) i en la vigilància i el manteniment (350 mil) a més del projecte ITS Sostenibilitat ambiental en el Parc Nacional de Cabrera (953.998 €). També es destinen 21,5M d'euros a la conservació i millora del medi natural amb la prevenció i extinció dels incendis forestals, accions de gestió forestal i dels espais naturals protegits, gestió d'àrees recreatives, protecció d'espècies, entre d’altres. Sanitat Forestal compta amb 1,7 M d'euros, un 40,7% més que enguany, per la lluita contra la processionària amb tractament aeri amb BACILUS a Eivissa i Formentera o la lluita contra la lymantria a Mallorca, entre d’altres.
 
El pressupost de l’Ibanat per a 2019 és de 22M€, amb un increment del 2,27 %, sobre el pressupost del 2018, i compta amb 1,7M d’ITS. IBANAT ha incrementat el seu pressupost un 19% entre 2016 i 2019 i s'ha fet la Incorporació efectiva, aquest 2018, dels 40 nous treballadors d’Ibanat, després que la legislatura passada se n’acomiadassin 32 amb un cost d’1M d’euros. Alguns dels projectes per al 2019 són el manteniment, millora i instal·lació de nous dipòsits d’aigua per a la lluita contra els incendis forestals, la compra de 10 vehicles tot terreny per a continuar la renovació de la flota de vehicles de l’IBANAT o la compra d’un camió grua forestal, entre d’altres.
 
La direcció general de pesca compta per al 2019 amb 2,3M€, el que suposa un increment del 2,7%. A aquests recursos se’ls han de sumar 1M€ de l’ITS, distribuïts en 520.000 € per al programa de reserves marines i 550.000 € per a l’extracció de xarxes perdudes a llocs emblemàtics.
 
Per últim la Secretaria General té un pressupost total de 16,9M € que suposa un increment d’un 12,1% respecte al 2018. La part més significativa d’aquest increment és per les inversions, amb un pressupost de més d’1 MILIÓ€, entre les quals destaquen la compra de vehicles per als agents de medi ambient. Pel que fa a noves places, se’n crearan 6 de noves en dos anys, 3 de les quals seran ja per 3 nous agents de medi ambient que s’incorporaran el 2019. Se sumaran als 6 nous agents de medi ambient que s’han incorporat enguany. Dels 55 agents de medi ambient inicials s’acabarà la legislatura amb 65.
 
El conseller Vidal ha acabat la seva compareixença destacant que els pressupostos de 2019 consoliden les polítiques duites a terme aquesta legislatura i que senten les bases per continuar-les.