LOGO CAIB
16 maig 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Comença el tractament aeri contra la plaga d’eruga peluda en punts concrets a onze municipis de Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Comença el tractament aeri contra la plaga d’eruga peluda en punts concrets a onze municipis de Mallorca

El producte fitosanitari que s’hi aplica és compatible amb l’agricultura ecològica
El projecte de control integral de l’eruga peluda (Lymantria dispar) de l’alzina a Mallorca per al període 2019-2022 inicia, aquest dijous, la fase de tractament aeri en punts concrets d’onze municipis de Mallorca.

Els ajuntaments implicats són els següents: Sencelles, Lloret, Sant Joan, Sineu, Costitx, Inca, Llubí, Muro, Búger, Esporles i Valldemossa. Tots aquests han sol·licitat i autoritzat per escrit aquesta actuació al Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. Els altres dos municipis afectats per la plaga, Bunyola i Santa Maria, han demanat que no s’hi actuàs per via aèria perquè consideren que l’afectació que hi tenen registrada no paga la pena l’esforç.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha remès als consistoris implicats els plànols que indiquen la superfície on es preveu actuar (també consultables a http://www.caib.es/sites/sanitatforestal/ca/mapes_tractament_aeri/).

La Conselleria ha sol·licitat a cada ajuntament una persona de contacte, que serà avisada del dia en què es realitzi el tractament en el municipi.

El producte fitosanitari que s’aplicarà és el Bacillus thuringiensis en la varietat Kurstaki (BTK). Es tracta d’un producte expressament autoritzat per ser aplicat mitjançant la via aèria. El principi actiu és un bacteri naturalment present a la vegetació i al sòl. El seu ús és compatible amb l’agricultura ecològica i és respectuós amb les abelles. En cap cas s’aplicarà en nuclis urbans o masses d’aigua.

La tècnica d’aplicació serà a volum ultrabaix, que consisteix a polvoritzar el producte a una dosi d’1,5 a 3,5 litres per hectàrea. Els equips aeris aniran dotats de tecnologia DGPS, que els proporcionarà ubicació dels alzinars a tractar i enregistrarà les rutes de pas i tractament, així com la velocitat de vol i la dosi de producte aplicada. Tècnics de camp avaluaran constantment la deposició correcta del producte, la deriva i les condicions meteorològiques, el mitjà aeri i el compliment dels requisits exigits pel que fa al producte.

L’eruga peluda és un insecte lepidòpter, que en fase larvària s’alimenta de fulles i brots d’alzines, principalment, però també d’altres vegetals. Pot provocar efectes importants sobre la massa on afecta: defoliacions, debilitament, pèrdua de la coberta vegetal, pèrdua de sòl, alteració de les cadenes tròfiques de diverses espècies de la fauna autòctona i canvis en els processos ecològics de les superfícies forestals afectades, entre d’altres.

Apareix cíclicament, amb episodis epidèmics que poden tenir una duració d’entre 3 i 5 anys, en els quals provoquen defoliacions intenses. Si aquestes defoliacions es repeteixen any rere any acompanyades d’una climatologia extrema, nombrosos patògens, com el perforador banyarriquer (Cerambyx cerdo) i la degradació de la part regenerada, podrien comprometre seriosament la supervivència dels alzinars.

Durant la primavera de 2018 va tenir lloc a Mallorca una explosió sobtada de la plaga de l’eruga peluda, especialment concentrada en el centre de l’illa, que va afectar 4.529,85 ha d’alzinar. D’aquestes, 622,43 es troben en nivell de màxima afectació amb defoliacions totals, que constitueixen focus més o menys continus en la massa.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, va signar, el passat dia 4 d’abril, una resolució on feia constar l’existència de la plaga de l’eruga peluda a Mallorca i declarava d’utilitat pública les mesures fitosanitàries que s’adoptin per controlar-la a les superfícies forestals amb formacions d’alzinar. Aquesta resolució va passar per exposició pública i tots els actors afectats hi van poder fer al·legacions.

Cal recordar que la fase de tractament terrestre d’aquest Pla integral va començar el passat dia 25 d’abril i que encara no ha finalitzat. Fins al dia 10 de maig, es van tractar 16 parcel·les a la localitat de Costitx, 14 a Llubí i 7 a Inca.

En aquest cas, el tractament consisteix a polvoritzar els alzinars mitjançant un canó muntat damunt una camioneta. S’hi esquita un producte biològic formulat a partir de la matèria activa Bacillus thuringiensis. El tractament està planificat i coordinat pel Servei de Sanitat Forestal i l’executa l’Ibanat.