LOGO CAIB
22 octubre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Comença el tractament aeri a l’illa d’Eivissa contra la processionària del pi NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Comença el tractament aeri a l’illa d’Eivissa contra la processionària del pi

S’ha planificat el tractament de 4000 ha de pinars purs i mixts afectats per la processionària del pi
La processionària del pi és un insecte invasor que es va detectar per primer cop a Eivissa l’any 1975. Des d’aquell moment es duen a terme actuacions de lluita integral en aquesta illa, de manera que fins ara s’ha aconseguit mantenir sota control i evitar que esdevingués plaga.
 
Les actuacions de control que s’han executat en els darrers anys són: l’eliminació de bosses que l’eruga teixeix a l’hivern per protegir-se del fred, la captura de papallones mitjançant la instal·lació de trampes, la instal·lació de caixes refugi per afavorir els quiròpters com a enemics naturals de la processionària, la instal·lació de caixes niu per afavorir la cria de les aus insectívores i investigacions per detectar la influència del parasitisme com a controlador natural de la plaga. A més a més, aquells anys en què s’ha constatat un increment alarmant de l’insecte en alguna zona, s’ha fet un tractament aeri puntual i localitzat, per tal de frenar-ne l’expansió i propagació.
 
Durant els anys 2016 i 2017, es va detectar un augment molt important, tant en el nombre de captures com en el de bosses trobades, principalment en els municipis de Santa Eulària, Sant Josep i Sant Joan; d’acord amb aquestes dades, es va proposar el tractament aeri d’aquestes zones com a actuació més intensiva.
 
El tractament aeri consisteix en la polvorització dels pinars mitjançant un mitjà aeri, com és l’avioneta. L’avioneta està dotada de tecnologia DGPS, que permet controlar en tot moment la superfície a tractar i la dosi a polvoritzar. La tècnica d’aplicació és a volum ultrabaix, a una dosi d’entre 2,5 i 4 l/ha de producte. El producte fitosanitari és de tipus biològic, el Bacillus thuringiensis, varietat kurstaki, un bacteri que es troba de manera natural en el sòl, en les plantes i en l’aigua. Té una permanència en les fulles d’uns quants dies, ja que es degrada ràpidament per efecte dels raigs ultraviolats. No afecta les abelles i pot ser utilitzat en agricultura ecològica.
 
 
Època d’aplicació
 
De manera genèrica, l’època d’aplicació estarà compresa entre l’1 d’octubre i el 15 de novembre; no obstant això, estarà condicionada per l’estadi de desenvolupament de les erugues i per les condicions meteorològiques. Es faran dues passades, separades en dies, ja que, com que es tracta d’un producte biològic, es degrada al cap de pocs dies i no seria efectiu per a les erugues que nasquessin més tard.
 
Superfície a tractar
 
S’ha planificat el tractament de 4000 ha de pinars purs i mixts afectats per la processionària del pi. Aquesta superfície s’ha elegit sobre la base del nombre de captures obtingudes en les trampes instal·lades, així com a les bosses trobades els darrers hiverns.
 
Altres actuacions
 
Complementàriament al tractament aeri, es realitzen tota una sèrie addicional d’actuacions en medi forestal, com són la instal·lació de trampes per a la captura de papallones, l’eliminació de bosses a l’hivern, i instal·lació i revisió de caixes refugi i caixes niu per al foment de la fauna útil (quiròpters i ocells), així com una campanya de divulgació i conscienciació de la població sobre aquesta problemàtica.
 
Per a més informació, vegeu la pàgina web http://sanitatforestal.caib.es