LOGO CAIB
1 de abril de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Catalina Puig Prohens, primera directora del Parc Natural des Trenc- Salobrar de Campos NNota Informativa

Foto de noticia

Catalina Puig Prohens, primera directora del Parc Natural des Trenc- Salobrar de Campos

El nomenament serà efectiu des del dia 9 d’abril
El nou Parc Natural Marítimoterrestre des Trenc–Salobrar de Campos ja té la seva primera directora: es tracta de Catalina Puig Prohens, enginyera superior de forests, en l’especialitat de silvopasticultura per la Universitat Politècnica de Madrid, en el 1995. El nomenament serà efectiu des del 9 d’abril i es trobarà en comissió de serveis fins a nova convocatòria de concurs de trasllats.
 
La seva experiència professional ha estat basada en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, primer ocupant la plaça de cap de Secció de Gestió Forestal a la Conselleria de Medi Ambient, entre el maig de 2001 i l’abril de 2007, on va treballar en les tasques de desenvolupament de programes de gestió, conservació i millora de les forests d’utilitat pública i fent projectes contra plagues forestals. També es dedicà a fer programes de reforestació, control i aprofitaments forestals de finques privades.
 
Al 2007 aconsegueix la plaça de funcionària com a cap de Secció d’Incendis Forestals on va dedicar-se a la programació i manteniment de l’operatiu de defensa contra incendis forestals; el desenvolupament i coordinació de les actuacions de vigilància; la prevenció i extinció d’incendis forestals; la formació i capacitació del personal especialitzat en la lluita contra els incendis forestals; la planificació de la prevenció d’incendis forestals; l’execució dels plans insulars i comarcals de defensa contra els incendis forestals, i va ser integrant del Grup Tècnic d’Incendis Forestals exercint les funcions tècniques pròpies d’aquest.
 
A final del 2011 i fins al maig del 2013, Puig va estar com a cap de Servei de Coordinació d’Emergències a la Conselleria d’Administracions Públiques executant la direcció i coordinació de les emergències a les Illes Balears en els casos i en la manera establerta en el pla territorial o plans especials d’emergències.
 
Prèviament, Catalina Puig també va formar part de l’equip tècnic del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) durant quatre campanyes, entre el 1997 i el 2001.