LOGO CAIB
Contingut
19 juny 2019| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Porreres disposarà d’una bassa de reg finançada per l’impost de turisme sostenible amb un cost de 2.075.347,49 euros entre el 2019 i el 2020 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Porreres disposarà d’una bassa de reg finançada per l’impost de turisme sostenible amb un cost de 2.075.347,49 euros entre el 2019 i el 2020

Es preveu que la primera fase de construcció tingui una durada de 9 mesos

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en funcions, sota la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, ha aprovat el projecte d’aprofitament d’aigües regenerades de Porreres.

El projecte se situa íntegrament dins el terme municipal d’aquesta localitat i té com a objecte definir les obres i actuacions a dur-hi a terme per regenerar i reaprofitar les aigües produïdes a les EDAR de Porreres per al reg agrícola. Actualment, aquestes aigües són abocades a torrents o a pous d’infiltracions, mitjançant les actuacions corresponents, com a ara una bassa d’emmagatzematge, el tractament de les aigües o les xarxes de reg.

És un projecte finançat amb el fons de l’impost de turisme sostenible de 2018 i l’empresa que s’encarregarà d’executar-lo serà TRAGSA, amb un import de 2.075.347,49 euros. Hi ha previst que la primera fase de construcció de la bassa tingui una durada de 9 mesos. Aquesta fase conté, concretament, la bassa de regulació i els seus elements de seguretat i control, la qual s’haurà d’executar entre el 2019 i el 2020.

En una segona fase, fora l’objecte del projecte, es duran a terme les obres de captació i estació de bombament a l’EDAR, la canonada d’impulsió EDAR-bassa i l’estació de bombament i part de la xarxa de reg per portar l’aigua a les parcel·les de cultiu des de la bassa.