LOGO CAIB
29 març 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Balears redueix el deute públic en prop de 100 milions i compleix l’objectiu de dèficit al tancament de 2018 NNota Informativa

Foto de noticia

Balears redueix el deute públic en prop de 100 milions i compleix l’objectiu de dèficit al tancament de 2018

El deute es redueix per primera vegada en termes absoluts i davalla al 28% del PIB al 2018, als nivells de 2013, segons les dades publicades pel Banc d’Espanya / Balears tanca l’exercici amb un dèficit del 0,39% i compleix per tercer any consecutiu l’objectiu d’estabilitat, segons les dades publicades per la Intervenció General de l’Estat
Balears tanca 2018 amb una reducció del deute públic de la Comunitat Autònoma en termes absoluts, una disminució de 96 milions d’euros respecte de l’any anterior, segons dades publicades pel Banc d’Espanya, i compleix l’objectiu de dèficit, amb un -0,39%, segons la xifra provisional publicada per la Intervenció General de l’Estat.

El deute públic de les Illes Balears recupera els valors de 2013 enrere en termes relatius, i tanca l’any 2018 en el 28% del Producte Interior Brut, segons les dades oficials publicades pel Banc d’Espanya, pel quart trimestre de 2018. Aquest percentatge és el menor índex de deute que registra la Comunitat Autònoma des del tancament de 2013.

Les xifres del regulador espanyol refermen les dades provisionals de tancament ja avançades pel Govern de les Illes Balears, i converteixen l’any 2018 en un any històric pel que fa a la reducció de deute de la CAIB, ja que la caiguda de prop de 100 milions en la xifra de tancament de deute, 8706 milions d’euros, respecte la xifra de finals de 2017, 8.802, indiquen una caiguda de 96 milions d’euros en el còmput interanual, un fet inèdit en la sèrie història oferta pel Banc d’Espanya, que arrenca en l’any 2000.

Així, durant les dues primeres dècades del segle XXI, a Balears cada tancament anual havia suposat un increment del deute públic en termes absoluts, una tendència que s’ha trencat aquest 2018, amb dades oficials ja confirmades. En la sèrie històrica recent el deute de Balears va tancar 2017 al 29,4% PIB,  que ja fou inferior als volum de deute de 2016 (29,9% PIB), 2015 (30,4% PIB) i 2014 (29,7% PIB).

En relació als objectius de dèficit, Balears ha tancat 2018 amb un -0,39%, percentatge que suposa un dèficit de 123 milions d’euros, dins del límit permès del 0,4% per a 2018, de manera que la comunitat autònoma compleix els límits de dèficit marcats en els objectius d’estabilitat per tercer any consecutiu.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha valorat les dades perquè confirmen un “punt d’inflexió” en l’evolució històrica del deute públic de les Balears, “ja que per primera vegada s’ha aconseguit reduir en termes absoluts, a més de mantenir la línia de reducció del pes del deute en relació al PIB”.

Així mateix, Cladera ha valorat el compliment de l’objectiu de dèficit, “per tercer any consecutiu”, i ha manifestat que aquesta dada, juntament amb la reducció del deute, “consolida la tendència de control del deute i el dèficit i de sanejament dels comptes públics” de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquestes dades de tancament del passat exercici es produeixen en un escenari de creixement econòmic sostingut, en el qual es fixa el creixement del PIB del 2,7% en 2018 i una previsió en els mateixos guarismes en 2019. Un producte interior brut que encadena creixements superiors al 2% en els darrers quatre anys segons ha destacat recentment l’informe de conjuntura econòmica de la Direcció general d’Economia del Govern.