LOGO CAIB
15 de desembre de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Balears manté la senda d’estabilització del deute públic amb les dades del tancament del tercer trimestre de 2017 NNota Informativa

Foto de noticia

Balears manté la senda d’estabilització del deute públic amb les dades del tancament del tercer trimestre de 2017

El deute és de 9.049 milions d’euros, el que suposa un 30,8% del PIB, el mateix percentatge que a l’inici de legislatura La consellera Cladera valora la “línia de control i estabilització” i la previsió de reduir el deute al tancament de 2017
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears manté la senda d’estabilització del deute públic al tancament del tercer trimestre de 2017, amb una xifra absoluta de 9.049 milions d’euros, la qual suposa un 30,8% del PIB, en referència a la valoració del total de l’economia de les Illes Balears, segons les dades publicades pel Banc d’Espanya.

Aquestes dades mantenen la línia dels darrers exercicis, amb la qual el Govern de les Illes Balears preveu una reducció del deute al darrer trimestre de 2017. La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques confirma la previsió de acabar l’any amb un deute de poc més de 8.800 milions d’euros i de complir l’objectiu de deute al tancament de l’exercici, per sota del 30,1% del PIB del límit fixat.

Segons les darreres dades facilitades per la Direcció General del Tresor,Política Financera i Patrimoni, Balears tancarà l’exercici 2017 amb un deute de 8.805 milions d’euros, el que representa un 29,6 % del PIB. Una dinàmica que també es mantindrà al proper any 2018, pel qual la previsió és un deute públic autonòmic inferior als 8.800 milions d’euros al tancament de l’exercici, per sota del 29% del PIB.

Les dades del tercer trimestre de 2017 mantenen la tendència dels darrers exercicis. El percentatge de deute en relació al PIB es manté a un 30,8%, el mateix percentatge de l’inici de la legislatura, el qual contrasta amb l’increment d’un punt en la xifra del conjunt de les comunitats autònomes en aquest període, entre el 23,7% del PIB de juny de 2015 i el 24,7% corresponent al tercer trimestre de 2017.

L’augment del deute de Balears al tercer trimestre, fins a arribar a 9.049 milions, i la posterior reducció prevista per al darrer trimestre de l’any, té el seu origen en la necessitat de recorrer a línies de crèdit a curt termini, les quals estaran cancel·lades en finalitzar l’exercici i que responen principalment als convenis signats per l’Agència Tributària de les Illes Balears amb els ajuntaments per donar suport financer als municipis.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, destaca que les dades confirmen “la línia d’estabilització del deute públic” mantinguda pel Govern des de l’inici de la legislatura, malgrat reconèixer que tot i això les Illes Balears arrosseguen un “elevat volum de deute”. Més d’un 70% del deute, ha recordat Cladera, correspon als mecanismes de finançament de l’Estat.

Cladera assenyala que “el deute i la manca de finançament són dues cares de la mateixa moneda”, com també coincideix en defensar un òrgan de referencia com és l’AIReF, i remarca que “Balears pateix un infrafinançament històric”, sobre tot per l’anterior model de finançament, motiu pel qual el Govern de les Illes Balears reclama una condonació parcial del deute amb l’Estat.

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques calcula que la manca de finançament ha generat uns 5.000 milions d’euros del deute públic de Balears. “La compensació del deute”, ha recordat la consellera, és una de les propostes de Balears i altres comunitats autònomes dins el procés obert per a la reforma de l’actual model de finançament autonòmic.