LOGO CAIB
28 de octubre de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Aquest diumenge s’obre el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria d’Oposicions CAIB 2018 NNota Informativa

Aquest diumenge s’obre el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria d’Oposicions CAIB 2018

L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) gestionarà tot el procés. La informació sobre les places i els tràmits es troben a disposició dels interessats a http://oposicionscaib2018.caib.es
La publicació de la convocatòria d’oposicions al Butlletí oficial enceta un termini de 20 dies per que els interessats puguin tramitar la inscripció.
 
Aquest diumenge s’inicia el termini de presentació de sol·licituds per les places ofertes al procés d’oposicions a places de funcionari de carrera de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Segons ha quedat oficialitzat en el BOIB d’avui dissabte, el Govern convoca oposicions amb una oferta pública de 395 places als Serveis Generals de la CAIB, de les quals 242 de torn lliure i 153 per promoció interna.
 
A partir d’aquest diumenge s’enceta un període d’inscripció pels interessats de 20 dies naturals que finalitzarà el pròxim 17 de novembre. El procés d’inscripció, així com l’organització de tot el procés selectiu, està a cura de l’Escola Balear d’Administració Pública. I tota la informació del procés, així com l’accés a la inscripció telemàtica es pot cursar des del lloc web http://oposicionscaib2018.caib.es
 
La inscripció per les Oposicions CAIB 2018 també es podran presentar de manera presencial a les oficines de l’EBAP, on s’ha habilitat un espai específic per atendre els interessats, amb personal dedicat i amb un sistema que recollirà el nivell de satisfacció per l’atenció rebuda, que s’incorpora com a novetat.
 
Durant el procés d’inscripció també s’ha habilitat una línia d’atenció telefònica: 971 177090, que s’incorporarà al sistema d’atenció personalitzada, per a la resolució de dubtes a l’entorn del procés d’oposicions, que estarà connectat al sistema del 012 més enllà de les hores d’oficina.
 
Un cop finalitzat el període d’inscripció, en el mes de desembre es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució amb les llistes provisionals de persones admeses i excloses a cadascuna de l’escales, cossos i especialitats de què consta la convocatòria. Un cop resoltes les possibles al•legacions que s’hi presentin, les llistes definitives es publicaran al BOIB el mes gener de 2018.  
 
Entre els mesos de març i maig de 2018, es celebraran els primers exercicis de les proves selectives dels diversos cossos. Un cop fets els exàmens, la presa de possessió dels nous funcionaris està prevista en el mes de desembre de 2018.
 
El total de les 395 places ofertes, de les quals 242 places de torn lliure i 153 places de promoció interna, corresponen a les ofertes públiques d’ocupació de 2017, conjuntament amb les dels processos sense convocar dels tres darrers exercicis (2014, 2015 i 2016).
 
 
Es tracta de les primeres oposicions en aquest àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma en deu anys, des de l’any 2008. Aquest procés s’emmarca en la major convocatòria d’oposicions a la funció pública de les Illes Balears, que s’ha posat en marxa aquesta legislatura amb una oferta mínima de més de 7.750 places de funcionari de carrera – d’educació, salut i serveis generals- per al període 2017-2020.
 
Del total de places, la reserva per a persones amb discapacitat representa un 7% del total (28 places), d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 
Per torn lliure, obert a persones que volen accedir a la funció pública, la convocatòria d’aquestes noves oposicions inclou 242 places, de les quals 166 corresponen als cossos generals a l’Administració General de la CAIB i 76 a les places de cossos facultatius a l’Administració Especial, en aquest cas distribuïdes en més de 20 escales.
 
La distribució de les places de cossos generals és la següent:
 
Cos Superior:  40 places.
Cos d’Advocacia:  5 places.
Cos de Gestió:  6 places.
Cos Administratiu: 22 places.
Cos Auxiliar: 73 places.
Cos Subaltern: 20 places.