LOGO CAIB
Contingut
30 maig 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Aprovats un 58,8% dels aspirants presentats a les proves de coneixement general i específic a les oposicions a 161 places de Policia Local de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà. NNota Informativa

Foto de noticia

Aprovats un 58,8% dels aspirants presentats a les proves de coneixement general i específic a les oposicions a 161 places de Policia Local de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà.

Les notes, que són provisionals, i tota la informació sobre aquesta convocatòria ja es troben publicades en el web del Portal de l’opositor CAIB http://oposicions.caib.es/index.jsp?lang=ca
397 examinands a plaça de funcionari municipal de carrera de Policia Local, dels 675 presentats, han superat les dues proves de coneixements generals i de coneixement del municipi incloses dins de la fase d’oposició del procediment de la convocatòria als cossos policials respectius dels cinc municipis que han realitzat el procediment de la mà del Govern.  Suposen el 58,81% del total de candidats que es van presentar a una o més d’una de les cinc ofertes diferents per a plaça fixa de Policia Local per als cossos de Palma, Calvià, Capdepera, Artà i Bunyola.

El major percentatge d’aprovats s’ha produït a la prova que tenia el més alt nombre d’aspirants i de places en joc, les del cos de Policia Local de Palma. En aquest cas prop d’un 70% dels qui es van examinar varen aprovar, tenint en compte que el còmput final de la nota s’ha obtingut de la suma de les proves de coneixement general i de coneixement específic sobre el terme municipal. Així a Palma, han aprovat 232 dels 333 aspirants presentats, que opten a una de les 96 places ofertes a Ciutat.

A la prova específica de Calvià s’hi van presentar un total de 202 candidats, dels quals 102 la varen superar, un 50,5%, per 51 places de funcionari municipal de Policia Local. A Capdepera, on es posen en joc 9 places de funcionari municipal de Policia Local,  el percentatge d’aprovats ha estat del 59,2%, 32 dels 54 presentats. A Bunyola varen ser 11 dels 46 presentats els qui superaren la prova, un 23,9% per les 3 places en joc; mentre que la meitat dels 40 aspirants a les places ofertes a Artà, on s’ofereixen 2 places, varen aconseguir superar la prova.

Un cop publicades les notes provisionals, els aspirants poden optar per presentar les al·legacions que considerin dins d’un període de tres dies. Un cop resoltes totes les qüestions presentades, es procedirà a la publicació del llistat de notes definitives, i la convocatòria per a la següent prova del procediment, la prova d’aptitud física. En aquest punt els aspirants que hagin acreditat haver superat les proves físiques homologades per l’Escola Balear d’Administració durant els darrers anys en quedaran exempts.

L’escull final que hauran de superar tots els candidats serà el test d’aptitud psicotècnic, que posarà punt i final a la fase d’oposició d’aquesta convocatòria de 161 places pels cossos de Policia Local de Palma, Calvià, Bunyola, Artà i Capdepera. El resultat final del procés tindrà en compte el resultat de les proves de la fase d’oposició en un 60% del total, mentre que el 40% restant de la nota estarà conformat per la puntuació aportada pels mèrits i l’experiència professional de cada aspirant en la fase de concurs.

El gran objectiu de la convocatòria: l’estabilització i consolidació de les plantilles de Policia Local a Balears.
Aquest passat cap de setmana es van celebrar les proves de coneixement a les que en total s’hi presentaren 415 persones. En primer terme tots ells es van sotmetre a l’examen de coneixement general, sobre un temari format per normativa estatal, autonòmica i local. Posteriorment es van celebrar els exàmens específics relatius a les ordenances dels termes municipals d’Artà, Capdepera, Palma, Calvià i Bunyola. Aquest format de proves esglaonades ha permès que els aspirants que ho hagin escollit, puguin optar a plaça a més d’un municipi de la convocatòria. Així s’explica que es presentessin 675 exàmens que pertanyien a 415 persones.
Els cinc ajuntaments que convoquen places per les seves policies locals respectives en aquest procés ho han fet a través de la coordinació de la Direcció general d’Emergències i Interior del Govern i de l’Escola Balear d’Administració Pública, que han assumit el compromís de la organització de la convocatòria a través d’una encomana de gestió, en tractar-se d’una competència d’abast municipal.

La convocatòria de 161 places de Policia local per a 5 municipis de Mallorca és una passa més en el procés de regularització de les places interines dels cossos de policia dels ajuntaments de Balears, tal i com defensa el Govern, com a garant del canvi de model policial de proximitat que s’ha implantat a partir de la modificació de la Llei de coordinació de Policia Local, aprovada el passat mes de desembre.  

Els processos que estan en marxa a diversos ajuntaments neixen del Decret-Llei del Govern que  inclou la possibilitat d’organitzar convocatòries per a convertir en places interines en fixes de carrera en els diferents cossos de Policia Local de Balears.

A banda dels cinc municipis que participen en aquest procés conjunt que organitza el govern, a través de l’EBAP, hi ha més municipis que tenen places interines en llocs estructurals en els seus cossos. Per aquest motiu el Govern ha instat els ajuntaments que encara no han iniciat aquest procés, i que disposen de places de Policia Local ocupades per interins, que aprofitin el procediment extraordinari obert a ran del Decret-Llei 1/2017 per regularitzar les places.
 
 
  INSCRITS PRESENTATS APROVATS % PLACES
           
PALMA 433 333 232 69,67% 96
CALVIÀ 243 202 102 50,50% 51
BUNYOLA 107 46 11 23,91% 3
CAPDEPERA 95 54 32 59,26% 9
ARTÀ 58 40 20 50,00% 2
           
TOTAL 936 675 397 58,81% 161