LOGO CAIB
Contingut
19 desembre 2019Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Aprovats definitivament els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Aprovats definitivament els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020

La consellera Rosario Sánchez destaca que “són uns pressuposts responsables social i financerament” i que la seva aprovació “aporta estabilitat i confiança a la Comunitat Autònoma”

Els nous pressuposts autonòmics per a 2020 culminen la seva aprovació definitiva. El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dijous el Projecte de llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 amb els vots de la majoria parlamentària de grups que donen suport al Govern de les Illes Balears.

Després de tres dies de sessió plenària del debat final de pressuposts a la cambra legislativa, iniciat el passat dimarts, el ple del Parlament ha completat l’aprovació definitiva dels nous comptes, els primers de l’actual legislatura. Els pressuposts 2020 es situen en 5.893,11 milions d’euros, un augment del 8 % (435,4 milions més) amb relació als comptes de 2019.

Els pressuposts augmenten la despesa destinada a les polítiques socials, en matèria de salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge, fins els 3.091,4 milions d’euros, la xifra més alta destinada a aquestes àrees,  amb un increment del 0,4% (11,3 milions més) amb relació al pressupost 2019, o un 34% més alt (783 milions més) que els comptes de 2015.

Amb aquests pressuposts, la despesa social rep 7 de cada 10 euros de la despesa destinada a polítiques públiques per a 2020. El pes de la despesa social s’eleva al 70,5% del total del pressupost no financer. El de despesa no financera (4.383,8 milions) es redueix en un 1,1%, en 50,2 milions, respecte del 2019, i és el segon més alt, només superat pels comptes d’enguany i que suma 297,3 milions més que el pressupost 2018.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, destaca que l’aprovació dels pressuposts “aporta estabilitat i confiança” a la comunitat i que es tracta d’uns pressuposts “responsables des del punt de vista social”, donat que consoliden i augmenten els recursos destinats a polítiques socials i assoleixen la major despesa social d’uns comptes autonòmics, “i també són uns pressuposts responsables financerament”.

En aquest sentit, recorda la consellera, aquests pressuposts han estat avalats per “una entitat de referencia” com l’Autoritat de Responsabilitat Fiscal Independent (AIReF) i mantenen la línia de control i estabilització del deute públic dels darrers anys, a l’hora que “són una bona eina per a continuar desplegant polítiques públiques que posen en primer lloc la preservació de l’Estat de benestar i que consoliden la recuperació de polítiques socials que s’ha dut a terme aquests darrers quatre anys”.

Sánchez recalca que “els pressuposts compleixen els objectius, avancen en el compliment dels Acords de Bellver i aporten estabilitat i confiança en un context polític a Espanya i en un entorn econòmic internacional marcat per diverses incerteses”, ha manifestat. Així mateix, la consellera valora que per a 2020 es manté el ritme d’inversió pública dels darrers exercicis, “un impuls inversor que s’ha consolidat la passada legislatura i que permet afrontar reptes com la mobilitat sostenible, la major aposta per l’habitatge social als pressuposts de la CAIB i la transició energètica”.

El volum d’inversió per a 2020 es situa en 652,8 milions d’euros, xifra només superada pel pressupost 2019, en 12,2 milions (un 1,8%), i que representa un augment de 17,6 milions (un 2,7%) respecte del 2018, i de fins el 52%, en total 224 milions més, respecte dels comptes de 2015, com reflecteixen les despeses de capital del pressupost consolidat -el pressupost de la CAIB i de tot el sector públic autonòmic-.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha agraït la col·laboració de totes les conselleries del Govern i també ha destacat la “feina conjunta” dels grups que donen suport al Govern durant l’elaboració i la tramitació parlamentària dels comptes, així com les aportacions d’altres grups que han “enriquit” aquests pressuposts a través d’esmenes parcials.

En aquest sentit, ha valorat que han estat incorporades 168 esmenes, prop d’un 20% del total de 864 esmenes presentades, per tal de comptar “amb els millors pressuposts possibles”. De los 168 esmenes, 54 corresponen a grups de l'oposició. Durant el debat de tres dies al ple, s’han incorporat 16 esmenes, les quals s’afegeixen a les 152 –algunes coincidents i presentades per diversos grups- incorporades durant la tramitació prèvia a ponència i comissió parlamentària, abans d’arribar al ple.