LOGO CAIB
7 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Alliberades un centenar de tortugues de terra recuperades al COFIB NNota Informativa

Alliberades un centenar de tortugues de terra recuperades al COFIB

\ L’empresa Agroilla manté un Conveni de col·laboració amb el COFIB, al qual aporta de manera gratuïta aliments hortofructícoles no aprofitables per al consum humà
\ Les tortugues de terra són espècies protegides; no s’han d’agafar ni molestar

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, juntament amb el cap del Servei de Protecció d’Espècies, Joan Mayol; el director insular de caça, Joan Manera; tècnics del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), i representants d’Agroilla, han amollat a la marina de Llucmajor, en concret a la finca de Capocorb, noranta exemplars de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) recuperades en el mateix COFIB. Aquestes tortugues són espècies protegides; per tant, no s’han d’agafar ni molestar.
 
Els centres de recuperació de fauna de les Illes Balears acullen i donen assistència anualment a més d’un milenar de tortugues de terra. Aquestes tortugues, un cop recuperades gràcies a les tasques dels diferents centres, es preparen per retornar a la natura. En alguns casos es reintrodueixen a diferents espais naturals de les Illes Balears, però la Conselleria també manté un estreta relació amb la Comunitat Valenciana i Catalunya, on es duen a terme projectes de reintroducció de la tortuga mediterrània per afavorir la conservació de les poblacions d’aquesta espècie al litoral mediterrani peninsular.
 
L’empresa AGROILLA manté un Conveni de col·laboració amb el COFIB, en el qual també participa Mercapalma. En virtut d’aquest Conveni s’aporta alimentació gratuïta per a aquests animals durant tot l’any, gràcies a la donació de subproductes hortofructícoles no aprofitables per al consum humà. Tots els animals d’espècies silvestres amb dieta herbívora o omnívora del COFIB a Mallorca es veuen beneficiats d’aquesta col·laboració.
 
Continuant les tasques de conservació de la tortuga mediterrània, avui s’han alliberat noranta exemplars, entre adults i juvenils, a una de les seves zones de distribució, la marina de Llucmajor. Les causes més habituals d’entrada de tortugues de terra al centres de recuperació són les troballes accidentals, les lesions produïdes per maquinària agrícola, la depredació per cans o rates o animals procedents de captivitat. En cada cas els exemplars reben els tractaments necessaris inicials a l’hospital de fauna i, una vegada recuperats, són alliberats a la natura.