LOGO CAIB
Contingut
13 desembre 2019Conselleria d'Afers Socials i Esports

El 2020 Afers Socials i Esports destinarà un milió d’euros més a atenció primerenca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El 2020 Afers Socials i Esports destinarà un milió d’euros més a atenció primerenca

La Direcció General d’Atenció a la Dependència, dependent de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha reunit els representants de les diferents entitats de les Illes Balears que tenen concertades les sessions d’atenció primerenca, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei unificant criteris de funcionament i cercant una millor eficàcia i eficiència del sistema.

A la reunió també se’ls ha informat que, amb vista al 2020, augmentarà un milió d’euros la quantia pressupostària per a l’atenció primerenca, que passarà dels 4,5 milions d'euros del 2019 a 5,4 milions d'euros el 2020. Això possibilitarà que les entitats puguin arribar a fer 136.000 sessions a infants que requereixen atenció per part de fisioterapeutes, psicòlegs, logopedes i treballadors socials.

Cal recordar que el Govern de les Illes Balears té la funció de detectar problemes de qualsevol tipus en el desenvolupament motor, cognitiu, sensorial o conductual i de donar tractament, al més aviat possible, als infants, a la família i a l’entorn que els presentin o que tenguin el risc de patir-los, per potenciar al màxim les seves capacitats i el seu benestar. Els equips multiprofessionals estan integrats per: logopeda, metge neuropediatre, metge rehabilitador, psicòlegs i treballadors socials.

Des de fa anys, les entitats d’atenció primerenca desenvolupen aquesta tasca. Ara mateix aquestes entitats són: ASNIMO, ASPACE, ASPAS, APROSCOM, CEATTE, Joan XXIII, Mater, Fundació Nemo, APNEEF, FPDM i APFEEM.