LOGO CAIB
2 gener 2019| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Adjudicat per 10,3 milions d’euros el servei de manteniment de la xarxa en alta de Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Adjudicat per 10,3 milions d’euros el servei de manteniment de la xarxa en alta de Mallorca

El nou contracte assegura inversions, importants mesures en matèria d’estalvi d’aigua i millores salarials per als treballadors.
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha adjudicat el contracte del servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal•lacions d’abastament d’aigua en alta de Mallorca a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA). La Mesa de Contractació ha resolt que l’empresa ha obtingut la millor valoració tècnica i ha presentat la millor oferta econòmica.

El contracte té una durada de cinc anys i s’ha adjudicat per un import de 10.311.617,66 €, IVA exclòs. D’aquests doblers, 6.860.401,20 € es destinaran a inversions de millora de les instal•lacions i els equips. Cal destacar, en aquest sentit, que el contracte anterior no imposava cap xifra d’inversió a l’adjudicatària.

Els treballadors també es beneficiaran de la nova adjudicació, perquè FACSA ha assumit que la massa salarial se situï un 15 % per sobre del conveni nacional, en còmput anual.

La Mesa també ha valorat que l’adjudicatària hagi presentat la màxima reducció de terminis en els plans de reestructuració tècnica, de personal i d’inversions en automatització i control. Es preveu, així, que al final d’enguany la xarxa estigui controlada totalment a distància i amb controls de consum fraccionats i continus.

Finalment, també s’ha valorat que l’adjudicatària hagi assumit el risc de reduir les pèrdues a la xarxa fins a un nivell del 3 % des del primer any (actualment, la xifra oscil•la entre el 9 % i l’11%). Aquesta reducció suposa un potencial d’estalvi d’aigua d’1,3 hm3 l’any, i un total de 7,5 hm3 quan finalitzi el contracte. L’estalvi econòmic per a l’ABAQUA i la millora per als aqüífers serà, per tant, molt important.

El contracte inclou els serveis d’explotació, manteniment, conservació, obres de millora i operació de les intal•lacions d’aigua potable de sa Costera, l’aqüífer de s’Estremera, l’artèria de Ponent i Marratxí, son Pacs, sa Marineta i les seves instal•lacions annexes de manera que s’asseguri el funcionament normal i es compleixin els objectius de qualitat d’abastament d’aigua.