LOGO CAIB
24 de març de 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

535 aspirants a les places del cos de Gestió de la CAIB es presenten a les Oposicions 2018 NNota Informativa

Foto de noticia

535 aspirants a les places del cos de Gestió de la CAIB es presenten a les Oposicions 2018

535 persones aspirants s’han presentat a la primera prova de les oposicions del cos de Gestió de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, celebrada al campus universitari de la UIB a Mallorca i a les seves extensions universitàries de Menorca i Eivissa. A aquest procés d’oposicions dels Serveis Generals de la CAIB, s’ofereixen 19 places del cos de Gestió, al qual el nombre d’inscrits inicialment era de 782 persones.

En total, els examinands han estat el 72 % dels inicialment inscrits (742) per aquest cos en el primer exercici, adreçat a les persones aspirants que es presenten per optar a 9 places del cos de Gestió, principalment pel torn lliure. En el segon exercici, s’incorporarà el personal funcionari que opta a les 10 places de promoció interna vertical en aquest mateix cos de Gestió.

Les 19 places de les oposicions a aquest cos corresponen a Mallorca, on avui s'han presentat  528 aspirants, però també es varen rebre sol·licituds des de Menorca (7 instàncies) i Eivissa (3). En aquesta primera prova, s'han examinat 6 persones a Menorca i 1 a Eivissa.

En aquesta prova, els aspirants han hagut de superar un qüestionari tipus test, sobre preguntes de coneixement general sobre el temari proposat. El sorteig del qüestionari s’ha celebrat una hora abans de l’inici de la prova, i s’ha fet a través de videoconferència amb connexió amb Eivissa i Menorca, com ja va ocórrer en la prova de les places del cos Superior de l’Administració de la CAIB que es va dur a terme el passat dissabte.

L’actual procés d’oposicions dels Serveis Generals de la CAIB ofereix 395 places (242 de torn lliure i 153 de promoció interna) corresponents a fins a 26 cossos i especialitats diferents entre cossos generals i facultatius, per a les quals es varen rebre més de 10.000 sol·licituds. Tota la informació i els resultats es poden consultar al web disposat a l’efecte per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) http://www.caib.es/sites/oposicionscaib2018/ca/inici/