LOGO CAIB
Contingut
7 abril 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

4.188 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 450 places corresponents a la convocatòria d’auxiliars administratius NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

4.188 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 450 places corresponents a la convocatòria d’auxiliars administratius

S’ha previst un dispositiu de 277 persones a Mallorca, Menorca i Eivissa perquè les proves es desenvolupin correctament
La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears continua avui, diumenge, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 450 places vacants de personal estatutari de la categoria del grup d’auxiliars administratius. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.
 
Categories Aspirants Places
 
Grup auxiliar administratiu
 
4.188 450

Amb aquestes convocatòries la conselleria de Salut contínua complint amb el compromís del Govern de crear llocs de feina estables a la Funció Pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària publica. 

A partir de les 10.00 hores d’avui dematí han començat les proves, en un torn únic; que han tengut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre,  Mateu Orfila, Anselm Turmeda i Ramon Llull, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a Mallorca, a l’IES Cap de Llevant, a Menorca, i a l’IES Santa Maria, a Eivissa. En total s’hi han presentat 4.188 aspirants, 3.337 a Mallorca, 275 a Menorca i 264 a Eivissa.
 
A Mallorca, per fer les proves han fet falta 3 representants del tribunal i 217 col·laboradors. A Menorca, hi ha participat 1 representant del tribunal i 29 col·laboradors. Per altra banda, a Eivissa hi ha acudit 1 representant del tribunal i 31 col·laboradors.
 
Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. L’any 2018 s’han duit a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes.
 
 Aquest és el calendari previst per enguany:
 
Categoria Places
Auxiliar d’infermeria 559
Facultatiu/facultativa d’anàlisis clíniques 12
Facultatiu/facultativa d’anatomia patològica 14
Facultatiu/facultativa d’aparell digestiu 16
Facultatiu/facultativa d’obstetrícia i ginecologia 29
Facultatiu/facultativa d’oncologia mèdica 12
Facultatiu/facultativa de cirurgia general i aparell digestiu 20
Facultatiu/facultativa de medicina intensiva 15
Facultatiu/facultativa de nefrologia 11
Facultatiu/facultativa de pneumologia 12
Facultatiu/facultativa de psiquiatria 25
Facultatiu/facultativa de radiodiagnòstic 28
Facultatiu/facultativa de traumatologia i cirurgia ortopèdica 28
Infermer/infermera 1.268
 
En la categoria del grup administratiu de la funció administrativa ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017.
 
Categoria Places
Grup administratiu de la funció administrativa 45
 
El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts. És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.