LOGO CAIB
26 maig 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

415 aspirants a plaça de funcionari municipal de Policia Local es presenten a la prova de coneixements generals per a l’accés a l’oferta de 161 places ofertes pels cossos policials de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà NNota Informativa

Foto de noticia

415 aspirants a plaça de funcionari municipal de Policia Local es presenten a la prova de coneixements generals per a l’accés a l’oferta de 161 places ofertes pels cossos policials de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà


El campus de la UIB allotja avui dissabte i demà diumenge les proves de coneixements generals i específics de cada municipi del procés de concurs oposició per a l’obtenció de plaça fixa de funcionari municipal de Policia Local coordinat pel Govern.

415 aspirants han participat aquest matí al primer dels exercicis, el de coneixements generals, sobre un temari format per normativa estatal, autonòmica i local. A aquesta prova s’hi ha presentat la totalitat dels candidats. Posteriorment s’han celebrat els exàmens específics relatius a coneixements dels termes municipals d’Artà i de Capdepera, mentre que demà diumenge es faran les proves específiques corresponents als municipis de Palma, Calvià i Bunyola.

Aquest format de proves esglaonades permet que els aspirants que ho hagin escollit, puguin optar a plaça als cinc municipis de la convocatòria. La consellera Catalina Cladera ha destacat que aquest procés “conjunt” de diversos municipis celebrant oposicions per places de Policia Local, és la mostra de “la voluntat del Govern de resoldre un problema històric que ha causat l’excessiva incidència dels llocs de feina interins als cossos de Policia Local de Balears”.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha destacat que “el Govern pretén la millora de la prestació del servei de policia de proximitat, i la millor manera de fer-ho és promovent l’arrelament de les plantilles al territori potenciant les places fixes de funcionari en comptes de les places interines”. Al Campus de la UIB, en el moment de l’inici de les proves, hi ha assistit els directors generals de Funció Pública, Pedro Jiménez, i d’Emergències i Interior, Pere Perelló, i els directors de l’Institut Balear de Seguretat Pública (ISPIB), Vicenç Martorell, i de l’EBAP, Jaime Tovar.

Els cinc ajuntaments que posen a concurs places per les seves policies locals respectives en aquest procés ho han fet a través de la coordinació de la Direcció general d’Emergències i Interior del Govern i de l’Escola Balear d’Administració Pública, que han assumit el compromís de la organització de la convocatòria a través d’una encomana de gestió, en tractar-se d’una competència d’abast municipal.

Les places de Policia Local que estan en joc en la convocatòria són 161 en total, repartides així entre els cinc municipis: per Palma, 96 places; per Calvià, 51 places; a Capdepera, 9 places; a Artà, 2 places; i per Bunyola, 3 places. Al final del procés es produirà la cobertura amb personal fix de carrera d’aquestes places que fins ara han estat ocupades per personal interí, “d’aquesta manera regularitzem l’organització dels cossos”, ha dit Cladera.

Els resultats de les proves celebrades durant aquest cap de setmana es coneixeran a partir de la setmana entrant. Els aspirants que superin les proves per cada municipi passaran a la següent fase del procés, que consistirà en les proves físiques. En aquest cas, aquells aspirants que acreditin tenir-les superades recentment estaran eximits de realitzar-la, i passaran directament a la darrera fase de l’oposició, que consistirà en una prova psicotècnica. El resultat final del procés tindrà en compte el resultat de les proves de la fase d’oposició en un 60% del total, mentre que el 40% restant de la nota estarà conformat per la puntuació aportada pels mèrits i l’experiència professional de cada aspirant.