LOGO CAIB
Contingut
3 febrer 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

346 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 85 places corresponents a la convocatòria d’infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricaginecològica NNota Informativa

Foto de noticia

346 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 85 places corresponents a la convocatòria d’infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricaginecològica

El Servei de Salut ja ha dut a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes
La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears continua avui, diumenge, els exàmens de la convocatòria del concurs oposició per cobrir 85 places vacants de personal estatutari de la categoria d’infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricaginecològica. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.
 
Categories Aspirants Places
 
Infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricaginecològica.
 
346 85

Amb aquestes convocatòries la conselleria de Salut contínua complint amb el compromís del Govern de crear llocs de feina estables a la Funció Pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària publica. 
 
A partir de les 10.00 hores d’avui dematí han començat les proves, en un torn únic; que han tengut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament a l’edifici Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a Mallorca, i a les respectives seus de la UIB a Menorca i Eivissa. En total s’hi han presentat 346 aspirants, 263 a Mallorca, 20 a Menorca i 63 a Eivissa.
 
A Mallorca, per fer les proves han fet falta 3 representants del tribunal i 17 col·laboradors. A Menorca, hi ha participat 1 representant del tribunal i 6 col·laboradors. Per altra banda, a Eivissa hi ha acudit 1 representant del tribunal i 1 col·laborador.
 
Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. L’any 2018 s’han duit a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes.
  
Aquest és el calendari previst per enguany:
 
Categoria Places Data previstes
     
Auxiliar d’infermeria 559 28 d’abril
Facultatiu/facultativa d’anàlisis clíniques 12 Gener-març
Facultatiu/facultativa d’anatomia patològica 14 Gener-març
Facultatiu/facultativa d’aparell digestiu 16 Gener-març
Facultatiu/facultativa d’obstetrícia i ginecologia 29 Gener-març
Facultatiu/facultativa d’oncologia mèdica 12 Gener-març
Facultatiu/facultativa d’otorinolaringologia 14 Gener-març
Facultatiu/facultativa de cirurgia general i aparell digestiu 20 Gener-març
Facultatiu/facultativa de farmàcia hospitalària 10 Gener-març
Facultatiu/facultativa de medicina intensiva 15 Gener-març
Facultatiu/facultativa de medicina interna 17 Gener-març
Facultatiu/facultativa de nefrologia 11 Gener-març
Facultatiu/facultativa de pneumologia 12 Gener-març
Facultatiu/facultativa de psiquiatria 25 Gener-març
Facultatiu/facultativa de radiodiagnòstic 28 Gener-març
Facultatiu/facultativa de traumatologia i cirurgia ortopèdica 28 Gener-març
Fisioterapeuta 73 Febrer
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 450 7 d’abril
Infermer/infermera 1.268 12 de maig
Zelador/zeladora 315 10 de març

En la categoria del grup administratiu de la funció administrativa ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017.
 
Categoria Places Data prevista
Grup administratiu de la funció administrativa 45 Primer trimestre de 2019

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.
 
És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.
 
En la legislatura anterior no es varen reservar les places de reposició dels anys 2012, 2013 i 2014. A més, es varen deixar de convocar els exàmens que ja estaven prevists per a l’any 2012. Aquelles mesures varen fomentar l’eventualitat laboral i varen debilitar la xarxa sanitària pública.