LOGO CAIB
Contingut
3 octubre 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

32 ajuntaments de Balears ja s’han sumat als processos per convertir en fixes de carrera, places interines de Policia Local. NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

32 ajuntaments de Balears ja s’han sumat als processos per convertir en fixes de carrera, places interines de Policia Local.

El Govern informa als responsables dels municipis de Mallorca dels tràmits per facilitar les convocatòries de places de Policia Local a cada localitat, amb un procediment anàleg al que s’ha organitzat conjuntament per als cossos de Palma, Calvià, Capdepera, Artà i Bunyola.
La consellera Catalina Cladera ha obert avui la sessió informativa que l’Escola Balear d’Administració Pública i la Direcció general d’Emergències i Interior han organitzat per informar de les possibilitats que ofereix acollir-se al procediment extraordinari previst pel Govern per organitzar un segon procés conjunt d’oposicions a Policia Local per als municipis que disposin de places interines dotades i ocupades a dia d’avui.

A la sessió hi ha participat representants de més d’una vintena de municipis de Mallorca, regidors, secretaris municipals i caps de Policia Local, que han conegut de quina manera el Govern pot ajudar a les convocatòries respectives d’aquestes places, a través d’un procés conjunt com el que s’ha dut a terme per a la cobertura d’un total de 161 places de Policia Local als cossos de Palma, Calvià, Capdepera, Artà i Bunyola; un procés aquest que es troba en la seva darrera fase de valoració de mèrits, després de finalitzar les proves de coneixement general, coneixement de municipi, físiques i psicotècniques incloses en l’oposició.

La consellera Cladera ha destacat l’interès que “molts de municipis ja han manifestat per acollir-se al procediment, per regularitzar les places interines dels seus cossos de policia municipal”. Hores d’ara ja són 272 les places interines de Policia Local que han iniciat el procés per a poder-se convertir en places fixes de funcionari municipal. A les 161 places de les oposicions per als cossos dels cinc municipis mencionats anteriorment, s’hi sumen altres 111 places a altres 32 municipis de Balears que ja han manifestat el seu interès en iniciar el procés.

Amb aquests procediments Catalina Cladera calcula que “més del 50% de les places interines actuals als cossos policials municipals ja quedaran regularitzades, segons els processos ja iniciats i les expectatives expressades pels mateixos municipis”. L’objectiu final suposarà eliminar totes les places de Policia Local interí en llocs estructurals als cossos dels municipis de Balears, segons marca l’impuls de la Llei 11/2017 de coordinació de Policia Local de les Illes Balears.

Durant la sessió d’avui, el director general d’Emergències, Pere Perelló, i el director de l’EBAP, Jaime Tovar, han explicat el mecanisme que ha posat en funcionament per oferir als ajuntaments l’adhesió al segon procés extraordinari especial unificat d’accés a les plantilles de les policies locals dels municipis de les Illes per tal de facilitar i donar suport als seus processos selectius per a estabilitzar les plantilles. També han explicat l’experiència obtinguda després dels resultats del primer procés unificat especial amb el qual s’ha dut a terme la convocatòria de 161 places de les policies locals de cinc municipis: Palma (96), Calvià (51), Capdepera (9), Bunyola (3) i Artà (2).

Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou escenari de possibilitats en matèria de coordinació de les policies locals que ha suposat el Decret Llei 1/2017, el qual permet als ajuntaments de les Illes Balears que tinguin places de la categoria de policia local vacants, dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí, fer un procediment extraordinari per proveir-les pel sistema de concurs oposició, en un termini de tres anys. Aquest termini acabarà el gener de 2020.

De cara a la posada en marxa del segon procés unificat, el Govern treballa amb una previsió de calendari que permetria iniciar el proper mes de novembre la tramitació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la convocatòria i gestió del procés selectiu, per tal de signar els convenis en el mes de desembre, i poder afrontar a principis de 2019 l’aprovació i publicació de les bases i l’inici del procés selectiu.

Les trobades informatives dels responsables de l’EBAP i de la DGEI amb responsables municipals es traslladen aquesta setmana a Menorca i a Eivissa, per a poder respondre a la demanda expressada pels municipis de totes les illes.