LOGO CAIB
21 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

2500 exemplars d’ofidis capturats gràcies al control a les Pitiüses durant la campanya 2017 NNota Informativa

Foto de noticia

2500 exemplars d’ofidis capturats gràcies al control a les Pitiüses durant la campanya 2017

Segons Mir, “mai hem deixat de creure i invertir en aquest servei i els resultats mostren aspectes esperançadors”
El director d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Miquel Mir conjuntament amb representants dels Consells d’Eivissa i de Formentera, han presentat els resultats de la campanya 2017 de control d’ofidis a les Pitiüses. Aquests resultats s’han presentat durant una reunió tècnica en la qual, a més dels resultats de l’any anterior, s’han explicat les estratègies i la planificació a seguir a partir d’aquesta nova temporada del 2018 que comença a partir del proper 1 de març.
 
Les dades de captures que aporta el Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB) indiquen que durant els set mesos d’operativitat del projecte del 2017 s’han capturat pràcticament un milenar de serps a cada una de les illes: 959 exemplars a l’illa d’Eivissa a 17.950 ha d’actuació i 992 a Formentera a 486 ha i amb la col·locació de 200 trampes a cada illa. Aquestes són xifres que, sumades a les captures realitzades pels Agents de Medi Ambient, els Consells, altres institucions i particulars, s’estima que podrien arribar a 2500 exemplars.
 
El projecte de control d’ofidis a les Pitiüses té com a finalitat bàsica tres objectius: una part científica que tracta com determinar quina és la problemàtica real a data d’avui; una altra, per adquirir coneixements de dades sobre nombre d’espècies, densitat, distribució real, característiques de les poblacions, adaptació al medi, alimentació i impacte sobre la biodiversitat; i, finalment, una part de gestió d’espècies invasores, com és estudiar i controlar l’expansió i densitat de serps de l’illa d’Eivissa, i intentar eradicar-les a l’illa de Formentera mitjançant l’eliminació d’exemplars.
 
Segons el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, “la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, no ha deixat de creure i invertir en aquest servei i que els resultats mostren aspectes esperançadors, sobretot a Formentera, permetent divisar la possible erradicació, i en el cas d'Evissa aconseguint disminuir les poblacions”. Es tracta del projecte més important a nivell pressupostari del Servei de Protecció d’Espècies i del Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears. A més, Mir ha volgut destacar que, des de 2016, que se posà en marxa aquest servei a les Pitiüses, “aquest no ha deixat d'incrementar-se en esforços humans i econòmics, eficiència en número de captures”.

Durant el 2017 han estat treballant dos tècnics exclusivament en aquest servei durant set mesos , un d’ells a Eivissa i l'altre a Formentera. Pel que fa al 2018 s’ha aconseguit l'ajuda del Ministerio de gricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la qual suposarà poder contractar un altre tècnic que ajudarà als dos ja existents. Per ara, el compromís adquirit per part del Ministeri és per dos anys (2018-2019).  També pel 2018, el Consell Insular d'Eivissa manté el seu compromís en contractar una persona que ajudi en el servei.
 
Paral·lelament, se segueix treballant en altres mesures per a prevenir noves entrades d’ofidis, com la possible prohibició d’entrada d’oliveres ornamentals, quarantenes i, fins i tot, detecció amb cans. Al final d’aquesta tercera fase, que comprèn fins a final de 2018, es redactarà una memòria amb els resultats obtinguts que hauria de servir per a determinar si és viable tècnicament i econòmicament mantenir en marxa un pla de control i la futura eradicació dels ofidis a l’illa de Formentera.
 
A més, a la reunió també s’ha plantejat la importància d’informar, conscienciar i fomentar la col·laboració ciutadana de les Illes per a donar a conèixer la problemàtica de les espècies invasores i dels ofidis a l’illa de Formentera en particular. De fet, tots aquets resultats no haurien estat possibles sense el suport dels ciutadans, que, bé de manera directa o amb un altre tipus de col·laboració, han ajudat des del principi en aquest projecte que comença ara la tercera temporada de feina.
 
Cap de les espècies esmentades és perillosa per a les persones, però a hores d’ara no es coneixen els efectes directes a mitjà termini que poden tenir sobre la biodiversitat. Gràcies als estudis de la Universitat de les Illes Balears, es tenen dades de depredació sobre la sargantana endèmica Podarcis pityusensis, tot i que de moment estudis preliminars d’investigadors de la Universitat de Salamanca no troben indicadors que determinin una disminució de densitat de sargantanes a zones amb presència d’ofidis.
 
La clínica veterinària EIVIVET i la Clínica Veterinària de Formentera, centres de referència del COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) col·laboren també com a centres de recepció d’exemplars.
 
A més dels representants del Govern i els Consells, també han assistit a la reunió representants del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), la Universitat de les Illes Balears (UIB), representants dels Agents de Medi Ambient (AMA) i investigadors que han participat en l’elaboració d’estudis de seguiment de la població.