LOGO CAIB
Contingut
5 desembre 2017| <9ªL> Conselleria de Salut

Salut organitza una jornada sobre malaltia pulmonar obstructiva crònica en dones per impulsar la perspectiva de gènere i reduir l’infradiagnòstic NNota Informativa

Foto de noticia

Salut organitza una jornada sobre malaltia pulmonar obstructiva crònica en dones per impulsar la perspectiva de gènere i reduir l’infradiagnòstic

La cita, que parteix de la base que la patologia cursa de manera diferent entre homes i dones, està oberta a professionals sanitaris, persones malaltes i a la població en general
La prevalença de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) en les dones ha augmentat en els darrers anys a causa d’un major consum de tabac i és ja la sèptima causa de mort en el col·lectiu femení.  No obstant això, l’MPOC en les dones continua infradiagnosticada i, a més, es desenvolupa de manera diferent respecte dels homes per raons de sexe però també de gènere, la qual cosa fa imprescindible impulsar una atenció diferenciada amb perspectiva de gènere. Així ho considera la Conselleria de Salut, que ha organitzat la jornada divulgativa “MPOC i dona” el 13 de desembre, de 12.30h a 15.30h, a Can Campaner.
 
D’acord amb els organitzadors de la jornada —oberta a professionals, a persones que pateixen la malaltia i a la població en general—,  l’evidència demostra que hi ha desigualtats en l’evolució de l’MPOC entre les dones i els homes, motivades per característiques biològiques de sexe i per característiques socioculturals de gènere.
 
Així, l’MPOC està infradiagnosticada en les dones i, a més, si es compara amb els homes, les dones amb aquesta patologia tenen una major afectació de la qualitat de vida relacionada amb la salut i comencen a experimentar símptomes a una edat més precoç i amb un grau d'obstrucció en el flux aeri menor. Així mateix, tradicionalment, la majoria dels estudis publicats sobre l’MPOC es feien en poblacions masculines, i s’hi incorporava el sexe femení només com un factor de correcció i no com un fet diferencial que meresqués ser investigat per la seva importància.
 
La Conselleria de Salut considera imprescindible oferir una atenció multidisciplinària i diferencial a l’MPOC, amb perspectiva de gènere, per tal de reduir l’infradiagnòstic en les dones. Per això, amb la jornada divulgativa pretén conscienciar tant els professionals com les dones de la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç, així com de la necessitat d’adequar els tractaments i controlar les exacerbacions per poder millorar la qualitat de vida de les afectades i els resultats en salut de la població.
 
La iniciativa, que compta amb el suport d’AstraZeneca i Fuinsa (Fundación para la Investigación en Salud), s’adreça principalment al personal mèdic i d’infermeria, si bé està oberta a la participació de totes les persones interessades en aquestes malalties, personal de l’àmbit de la salut, persones malaltes i població en general. Hi participen, entre d’altres, Francisco de Borja García-Cosío, coordinador de l’Estratègia d’MPOC de les Illes Balears i pneumòleg de l’Hospital Universitari Son Espases; Miguel Roman, metge de família del Centre de Salut Son Pisà; Carmen Hernández, responsable de la Unitat d’Atenció Integrada de l’Hospital Clínic de Barcelona; Antón Herreros, director de FUINSA, i Luis Cordero, director de Relacions Institucionals d’AstraZeneca.
 
 
Aquesta Jornada, que inaugurarà la consellera de Salut, Patrícia Gómez, s’emmarca en les activitats de difusió de l’Estratègia de malaltia pulmonar obstructiva crònica de la comunitat autònoma, que es desenvolupa en el context del Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut.
 
Igualment,  Salut ha impulsat un pla d’atenció a la cronicitat per adaptar els recursos del sistema sanitari a les necessitats d’una població més envellida i amb més malalties cròniques. El pla preveu modificar circuits assistencials i invertir en infraestructures i recursos humans, així com impulsar la formació dels professionals de la salut.
 
A més, la Conselleria de Salut promou una política de salut i gènere que pretén reduir les iniquitats en salut fent front a les desigualtats de gènere.
 
Impacte de la malaltia
 
La malaltia pulmonar obstructiva crònica és una patologia important que suposa un deteriorament notable de la salut i de la qualitat de vida de les persones que la pateixen, i és causa d’un considerable consum de recursos assistencials. Es calcula que el 10 % de la població adulta major de 40 anys pateix MPOC. També s’ha estimat que hi ha un important infradiagnòstic d’aquesta malaltia que es xifra al voltant del 70 %.
 
Els estudis apunten que la prevalença és tres vegades superior en els homes que en les dones. A Espanya l’MPOC és la cinquena causa de mort entre els homes i la setena en les dones.
 
El cost sanitari que genera la malaltia és elevat, devers 1.900 euros per pacient i any, en funció de la severitat del quadre clínic i del temps d'evolució.