LOGO CAIB
Contingut
18 maig 2022Conselleria de Salut i Consum

Salut avançarà part de la nòmina de maig als treballadors del transport sanitari programat que no han cobrat l'anterior per part de l'empresa que prestava el servei NNota Informativa

Foto de noticia

Salut avançarà part de la nòmina de maig als treballadors del transport sanitari programat que no han cobrat l'anterior per part de l'empresa que prestava el servei

GSAIB va assumir la gestió del transport sanitari programat el passat 1r de maig

El Servei de Salut ha tramitat, mitjançant l’empresa pública GSAIB i de manera extraordinària, un avançament del pagament d’una part de la nòmina del mes de maig a aquells treballadors de transport sanitari programat que encara no hagin percebut la nòmina d’abril per part de l’antiga empresa prestatària del servei i que ho sol·licitin.

Aquesta mesura està contemplada dins els programes d’acció social del Servei de Salut, segons recull l’Estatut de l’empleat públic, per poder pal·liar la situació que viuen els treballadors internalitzats el passat 1r de maig.

GSAIB va assumir la gestió del transport sanitari programat el passat 1r de maig. Fins aleshores, aquest servei l’havien cobert empreses privades, adjudicatàries del contracte de transport sanitari corresponent.

Precisament, l'objectiu del Servei de Salut en internalitzar el servei de transport no urgent és millorar el nivell de qualitat en l’assistència prestada als usuaris i l’eficiència en la gestió.