LOGO CAIB
30 novembre 2019 Conselleria de Salut i Consum

La prevenció i la detecció precoç del VIH, essencials per aturar l’epidèmia de la Sida NNota Informativa

Foto de noticia

La prevenció i la detecció precoç del VIH, essencials per aturar l’epidèmia de la Sida

El 2018 es varen diagnosticar 122 casos nous, cosa que implica una disminució considerable de la incidència respecte de 2017, quan se’n registraren 165

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears insisteix que la prevenció i la detecció precoç del VIH són essencials per aturar l’epidèmia de la sida amb motiu del Dia Mundial d’aquesta malaltia, que es commemora demà diumenge, 1 de desembre. Una jornada que té lloc des de fa més de 30 anys i que és una bona oportunitat per donar suport a les persones afectades per aquesta infecció, recordar les que han mort a causa de la sida i ampliar els coneixements sobre el virus i la manera de prevenir-lo.

En aquest sentit, hi ha diferents actuacions encaminades a aquesta prevenció com ara  l’educació afectiva i sexual, l’ús del preservatiu, el diagnòstic precoç, la disminució de l’estigma i la discriminació de les persones infectades, i ara, també, la profilaxi preexposició (PrEP).

Des de l’1 de novembre es va incloure la PrEP a la cartera dels serveis bàsics del Sistema Nacional de Salut. És un tractament preventiu del VIH (combinació de Tenofovir/Emtricitamina) que es dona a persones seronegatives (que no estan infectades) que tenen un alt risc de contreure la infecció pel VIH. El programa de dispensació de la PrEP no és només la prescripció d’un fàrmac sinó una intervenció de salut pública en què cal fer cribratge, diagnòstic i prevenció d'altres infeccions de transmissió sexual, promoció de l'ús del preservatiu i l’adherència. A més a més, implica un control trimestral dels possibles afectes adversos.

Aquest programa va dirigit a la població més vulnerable al VIH, major de 18 anys, sense contraindicacions clíniques i compromesa amb el compliment de les recomanacions i amb el programa de seguiment.

El cost del medicament és de 28 € al mes per usuari, mentre que en el cas d’una persona infectada per VIH són devers 600 € mensuals.

La Conselleria de Salut i Consum estudia la manera d’implementar aquest programa amb la finalitat de crear els circuïts més accessibles a l’usuari.

 

Dades epidemiològiques actualitzades a juliol de 2019

A les Illes Balears, des de 2003 i fins al juliol de 2019 s’han diagnosticat 2.600 casos de VIH (81 % homes i 19 % dones), 2.176 dels quals corresponen a Mallorca, 105 a Menorca, 313 a Eivissa i 6 a Formentera.

L'any 2018 es varen diagnosticar 122 casos (99 Mallorca, 6 Menorca, 17 Pitiüses), cosa que implica una disminució considerable de la incidència respecte de 2017 (165 casos: 137 Mallorca, 8 Menorca, i 20 a les Pitiüses)

Les taxes d'infecció pel VIH a les Illes Balears (sempre per sobre dels 12 casos per 100.000) es mantenen superiors a les nacionals. La taxa de 2018 queda de moment en 10,8 per 100.000 habitants, i és la més baixa de totes les sèries anuals. Aproximadament un 80 % dels casos s’associen a transmissió sexual.

Pel que fa a la distribució de casos per categories de transmissió, el primer grup en nombre de casos és el dels homes que tenen relacions sexuals amb homes (1.112 casos, 43 %) seguit per les persones heterosexuals (1.039, 40 %) i persones usuàries de drogues injectades (277 casos, 11 %). Quant als homes, els HSH suposen el 53 % dels casos acumulats des de 2003, els heterosexuals el 30 % i els  usuaris de drogues injectades el 10 %. Quant a les dones, el 83 % dels casos diagnosticats són per relacions sexuals heterosexuals i el 12 % són usuàries de drogues injectades.

D'altra banda, aproximadament el 65 % dels casos diagnosticats tenen menys de 40 anys. La mitjana d’edat en el moment del diagnòstic dels casos acumulats i no pediàtrics a les Illes Balears és de 37 anys.

El 51 % dels casos no pediàtrics acumulats es varen diagnosticar quan la infecció estava ja avançada (diagnòstic tardà), amb una tendència a la baixa d’aquests diagnòstics tardans. Des de 2013 les infeccions recents superen els diagnòstics tardans.

Un diagnòstic precoç permet accedir amb rapidesa al tractament, cosa que millora la qualitat de vida de les persones infectades, disminueix les malalties relacionades amb el VIH, la mortalitat i la transmissió de la infecció a altres persones.

Per a més informació: http://vihsida.caib.es.