LOGO CAIB
3 octubre 2018Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Més de 4,3 milions d'estalvi fiscal en el primer any de vigència de la donació amb definició a Menorca NNota Informativa

Foto de noticia

Més de 4,3 milions d'estalvi fiscal en el primer any de vigència de la donació amb definició a Menorca

La Compilació de dret civil de les Illes Balears ha ampliat, des del 6 d'agost de 2017, l’aplicació de la figura de la donació amb definició, també coneguda com a herència en vida, a Menorca i el primer any de vigència ha suposat un estalvi fiscal de més de 4,3 milions d’euros per als menorquins en la transmissió de béns als seus fills. Així ho ha explicat avui en roda de premsa a Menorca el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat de la presidenta del Consell, Susana Mora.
 
La reforma va suposar que els pactes successoris per definició i la donació universal —institucions que permeten “avançar” en vida herència i que eren propis del dret civil de Mallorca— fossin també aplicables a Menorca.
 
Així, els menorquins es podien també acollir a la figura jurídica de la donació amb definició, un tipus de pacte successori que permet donar en vida béns (a canvi de renúncia a la legítima) als fills amb la tributació pròpia de les successions (més beneficiosa) i no de les donacions, més onerosa, tant que a Menorca costava un mínim d’un 6 % més que a Mallorca donar un bé a un fill en vida.
 
El balanç del primer any en què els menorquins s’han pogut acollir a la donació amb definició ha evidenciat un importantíssim estalvi fiscal.
 
Fins a la reforma, tota donació en vida venia gravada pel tipus general de l'impost de donacions que, tot i les diverses reduccions disponibles, té un tipus progressiu que s'inicia amb el 7,65 % i que pot arribar segons l'import fins al 34 % del valor de l'immoble. Aquest canvi legislatiu va permetre equiparar aquesta donació en vida a la successió hereditària.
 
Els avantatges fiscals
 
Els avantatges fiscals d'equiparar aquestes donacions amb definició a les condicions de la successió hereditària són dos. D'una banda, la persona que rep el bé no l'ha d'incloure com a guany patrimonial a la seva declaració de renda (IRPF). Aquest canvi es va donar a partir de la Sentència del Suprem de 9 de febrer del 2016, que va ser després traslladada a la normativa fiscal estatal.
 
De l'altra, s'aplica a la donació el tipus aplicable a les herències, que és de l'1 % per als primers 700.000 € de donació, molt més baix que el que correspon a les donacions.
 
Per exemple, la donació en condicions normals d'un pis amb un valor de 120.000 € a un fill abans d'incorporar aquest canvi normatiu suposaria haver de liquidar 15.640 € en concepte d'impost de donacions.
 
Amb la donació amb definició o herència en vida, només es pagarien 1.200 € d'impost de successions; és a dir, tretze vegades menys imposts.
 
Si l'immoble tengués un valor de 240.000 €, la donació suposaria una càrrega fiscal de 40.120 €. Pel nou camí de la donació amb definició, només es pagarien 2.400 € d'impost de successions; és a dir, una setzena part del que s'hauria pagat abans.
 
Balanç de les donacions amb definició
 
Aquesta gran diferència pel que fa a la tributació explica que s'hagin verificat 165 d'aquestes donacions amb definició a Menorca d’ençà que el canvi de normativa es va fer efectiu, sobre béns immobles per un valor total de 50 milions d’euros.
 
D’aquestes operacions, 78 corresponen al 2017 i 87 més a l'any 2018 (fins a finals de setembre).
 
Això ha suposat un estalvi fiscal per als menorquins de 4,3 milions d'euros, 2 milions per al període entre el 6 d'agost i el 31 de desembre de 2017; i 2,3 milions més per al període entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2018.
 
L’estalvi mitjà seria de més de 26.000 € per a cada una d'aquestes donacions d'immobles a favor de descendents.