LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2019Conselleria de Salut i Consum

L’IdISBa impulsa mesures per garantir la igualtat de gènere NNota Informativa

Foto de noticia

L’IdISBa impulsa mesures per garantir la igualtat de gènere

La Comissió d’Igualtat és el principal òrgan responsable de l’impuls i la coordinació del Pla d’Igualtat aprovat el mes de novembre passat

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears  (IdISBa) és una entitat compromesa amb la igualtat de gènere. El novembre d’enguany es va aprovar el Pla d’Igualtat de l’entitat per detectar i reduir les desigualtats en l’àmbit professional, conciliar la vida personal i laboral, combatre les violències masclistes i visibilitzar el paper de la dona en la recerca en salut.

Amb l’objectiu de vetlar per aquest compromís s’ha creat la Comissió d’Igualtat, òrgan consultiu en matèria de gènere per al personal contractat i adscrit a l’entitat, que s’encarrega de proposar les mesures encaminades a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a l’IdISBa, i fer el seguiment de l’aplicació correcta de les mesures adoptades.

La Comissió està formada per 17 membres, 9 dones i 8 homes, entre els quals hi ha representants de totes les entitats adscrites a l’Institut. Així mateix, s’ha vetlat perquè els integrants representin cadascuna de les etapes de la carrera investigadora.

Aquest Pla s’integra en la política de l’entitat en termes de recursos humans establerta en el Pla d’Acció en Recursos Humans, emmarcada en l’Estratègia HRS4R de la Comissió Europea.