LOGO CAIB
6 de gener de 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Avantprojecte de llei de la modificació de la Llei d’activitats inicia el tràmit d’informació pública NNota Informativa

Foto de noticia

L’Avantprojecte de llei de la modificació de la Llei d’activitats inicia el tràmit d’informació pública

La modificació de la llei agilitzarà les tramitacions, donarà facilitats als ajuntaments i reforçarà el control de les il·legalitats
L'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, ha iniciat el tràmit d’informació pública, un període durant el qual, fins al dia 19 de gener, es pot consultar el projecte esmentat, així com la resta de l’expedient d’elaboració de la norma, i, si escau, presentar al·legacions.

La modificació de la llei pretén agilitzar les tramitacions i donar facilitats als ajuntaments per tal d’oferir resposta a les mancances i problemes de caràcter tècnic que han sorgit en l’aplicació de la normativa actual, donat que es tracta d’una legislació molt tècnica que va ser aprovada l’any 2013.

La Direcció general d’Emergències i Interior, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, ha dut a terme l’elaboració de l’esborrany de la modificació de la llei des de l’any 2016 mitjançant un procés participatiu amb les diferents administracions afectades per esbrinar les problemàtiques a solucionar.

Els tres aspectes fonamentals als quals s’han proposat modificacions estan relacionats amb les activitats permanents i la seva tramitació amb els nous conceptes d’obra i activitats; les activitats no permanents, en especial les organitzades per les administracions públiques i les de recorregut (proves esportives o altres esdeveniments que es desenvolupin per vies públiques); i els problemes amb els procediments administratius que preveu la llei 7/2013.

Una de les propostes més importants que preveu la nova normativa és donar sortida a la problemàtica que es genera amb les llicències de construcció i els projectes bàsics. També s’obre l’abast de la llei a noves situacions de emprenedoria i a tipologies d’empreses de recent aparició com el coworking.

Amb la nova llei, no es modifica l’abast competencial dels ajuntaments , però facilita la seva tasca, ja que evita costs administratius i de personal i elimina l'obligació per part dels ajuntaments de fer les inspeccions de comprovació, les quals passen a ser revisions periòdiques com en altres casos ( ascensors, electricitat, inspecció tècnica de vehicles, etc).

Així mateix, es simplifica la tramitació per a les activitats no permanents i es faciliten aquelles organitzades per la pròpia administració, a més de poder fer calendaris d’actes per tal de donar cobertura administrativa a les activitats organitzades per entitats dins l'àmbit dels esdeveniments programats. La nova normativa també regularà noves activitats itinerants com els food–trucks o serveis que es presten dins vehicles. Pel que fa a les activitats itinerants, també es simplifica la seva instal·lació en funció de la seva perillositat.

A més, reforça la figura del registre autonòmic, com a eina essencial per dur a terme el control de les activitats dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma i de manera específica per poder controlar les revisions periòdiques de les mateixes.També es modifica el procediment per actuar sobre les activitats il·legals amb un procediment específic per a l’adopció de mesures cautelars que no deixa a mitges les tramitacions i obliga a la seva finalització.

Amb aquest procediment es reforça de manera substancial el control de les il·legalitats i també es modifica el procediment sancionador. La nova normativa preveu un augment de les sancions, de fins a 300.000 euros, i clarifica i tipifica noves infraccions, en resposta a les demandes plantejades pels ajuntaments.