LOGO CAIB
11 de agost de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La taxa d’atur registrat de juliol se situa en el 6,5% gràcies al fort dinamisme del mercat laboral, segons la Direcció General d’Ocupació i Economia NNota Informativa

Foto de noticia

La taxa d’atur registrat de juliol se situa en el 6,5% gràcies al fort dinamisme del mercat laboral, segons la Direcció General d’Ocupació i Economia

Les Illes Balears continuen mantenint un fort dinamisme en el mercat de treball i acumulen 18 mesos amb ritmes de creixement de l’ocupació per damunt del 5% i fa que la taxa d’atur registrat assoleixi el 6,5% en el mes de juliol. Aquesta dada, extreta del Moment Econòmic de les Illes Balears corresponent al mes d’agost, mostra que el comportament del mercat de treball de les Illes Balears és molt més dinàmic que al conjunt de l’Estat, amb una taxa d’atur registrat del 15,3%, però també molt superior a altres comunitats turístiques, com és el cas de Canàries (amb una taxa del 22,3%), Catalunya (10,4%), Comunitat Valenciana (17,8%) i Andalusia (21,6%).

D’altra banda, l’informe econòmic que publica la Direcció General d’Ocupació i Economia ressenya que les Illes Balears segueixen registrant un fort creixement del PIB, que és un dels més alts de l’Estat, juntament amb Canàries. En concret, l’AIReF ha estimat un PIB del 3,7% a les Illes per al segon trimestre de 2017, 0,6 dècimes per sobre de la mitjana nacional. D’aquesta manera, s’observa una correlació directa entre el fort creixiement econòmic de les Illes i comportament del mercat laboral.

(La taxa d’atur registrat és el resultat de dividir el número d’aturats registrats al Servei d’Ocupació per la suma d’aturats i afiliats, i multiplicar aquest resultat per 100).