LOGO CAIB
Contingut
17 desembre 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

La nova Unitat Bàsica de Salut a Sant Joan doblarà la superfície i serà més accesible per a la població NNota Informativa

Foto de noticia

La nova Unitat Bàsica de Salut a Sant Joan doblarà la superfície i serà més accesible per a la població

Les noves instal·lacions passen de 120 a 260 metres quadrats
La nova Unitat Bàsica de Salut (UBS) a Sant Joan doblarà la superfície destinada a equipament i serà més accessible per a la població. La nova edificació suposarà una millora de la qualitat assistencial que s’ofereix a la població amb unes instal·lacions que passen de 120 a 260 metres quadrats. El projecte ja està redactat i actualment es preparen els plecs per dur a terme la licitació de les obres, que tendran una durada prevista de 12 mesos. El Servei de Salut ha invertit 494.473 € en aquesta nova unitat bàsica.
 
La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha presentat avui el projecte a l’Ajuntament de Sant Joan. L’han acompanyat el batle del municipi, Francesc Mestre Estelric, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster i l’arquitecte responsable del projecte guanyador, Toni Gelabert.
 
El nou equipament sanitari s’ubicarà al mateix solar on es troba l’actual UB, al carrer dels Molins 34. El projecte té previst esbucar l’actual edifici i construir el nou al mateix lloc, però eliminant l’elevació actual del terreny i construint la nova edificació en el nivell més baix del solar, amb una millora substancial en l’accessibilitat.
 
Hi haurà una consulta de medicina familiar, una d’infermeria, una de pediatria (que serà nova) i una sala de cures. El nou edifici també tendrà vestíbul, recepció, tres sales d’espera, zona d’admissió i arxiu. Amb tot això es resoldran els problemes derivats de l’antiguitat del centre actual, com ara les barreres arquitectòniques —incòmodes per als usuaris i per al personal— o els problemes de climatització.
 
La UBS de Sant Joan pertany a la Zona Bàsica de Salut de Vilafranca, juntament amb el Centre de Salut ses Roques Llises, a Vilafranca, i les UBS de Petra, de Porreres, d’Ariany i de Montuïri. Atén una població de 1.656 targetes sanitàries amb una plantilla d’un metge de família, un infermer, un pediatra i un auxiliar administratiu.
 
De gener a octubre del 2018, els professionals de l’UBS de Sant Joan varen atendre un total de 5.769 consultes de medicina de família, 4.764 d’infermeria i 306 de pediatria. Del total d’aquestes 10.839 consultes, 620 varen ser visites domiciliàries.
 
La consellera ha explicat que la construcció d’aquesta UBS forma part del Pla d’infraestructures d’atenció primària que va posar en marxa el Servei de Salut per millorar i renovar els centres de salut i les unitats bàsiques de salut, cosa que suposa una inversió de 16 milions d’euros i actuacions de reforma o nova construcció a 13 centres de salut i a 10 unitats bàsiques de salut. Aquest Pla s’emmarca dins una estratègia global per potenciar l’atenció primària.