LOGO CAIB
Contingut
17 desembre 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

La nova Unitat Bàsica de Salut a Montuïri doblarà les consultes i triplicarà la superfície de l’equipament NNota Informativa

Foto de noticia

La nova Unitat Bàsica de Salut a Montuïri doblarà les consultes i triplicarà la superfície de l’equipament

Les noves instal·lacions seran més àmplies, còmodes, i accessibles
La nova Unitat Bàsica de Salut (UBS) de Montuïri doblarà el nombre de consultes i triplicarà la superfície destinada a equipaments. La nova edificació suposarà una millora de la qualitat assistencial que s’ofereix a la població amb unes instal·lacions més àmplies, còmodes i accessibles. El projecte ja està redactat i actualment es preparen els plecs per dur a terme la licitació de les obres, que tendran una durada prevista de 12 mesos. El Servei de Salut ha invertit  634.668 € en la nova UBS de Montuïri.
           
La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha presentat avui el projecte a l’Ajuntament de Montuïri. L’han acompanyat el batle del municipi, Joan Verger Rosiñol, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i l’arquitecte responsable del projecte guanyador, Toni Gelabert.
           
El nou equipament sanitari s’ubicarà en un solar situat a uns 250 metres de distància de l’actual UBS. Es doblarà el nombre de consultes (de 3 a 6) i es triplicarà la superfície actual (de 120 a 400 m2). Disposarà de dues consultes de medicina familiar, dues d’infermeria, una de pediatria i una d’infermeria pediàtrica, a més d’una sala de cures i una d’extraccions. El nou edifici també tendrà vestíbul, recepció, sis sales d’espera i arxiu. Amb tot això es resoldran els problemes derivats de l’antiguitat del centre actual, com ara les barreres arquitectòniques —incòmodes per als usuaris i per al personal—, els problemes de climatització o les limitacions d’aparcament.
 
La UBS de Montuïri pertany a la Zona Bàsica de Salut de Vilafranca, juntament amb el Centre de Salut ses Roques Llises, a Vilafranca, i les UBS de Petra, de Porreres, d’Ariany i de Sant Joan. Atén una població de 2.619 targetes sanitàries amb una plantilla de dos metges de família, dos infermers, un pediatre i un auxiliar administratiu.
 
De gener a octubre del 2018, aquests professionals varen atendre un total de 8.331 consultes de medicina de família, 5.035 d’infermeria, 595 de pediatria i 161 d’infermeria pediàtrica. Del total d’aquestes 14.122 consultes, 925 varen ser visites domiciliàries.
 
 
La consellera ha explicat que la construcció d’aquesta UBS forma part del Pla d’infraestructures d’atenció primària que va posar en marxa el Servei de Salut per millorar i renovar els centres de salut i les unitats bàsiques de salut, cosa que suposa una inversió de 16 milions d’euros i actuacions de reforma o nova construcció a 13 centres de salut i a 10 unitats bàsiques de salut. Aquest Pla s’emmarca dins una estratègia global per potenciar l’atenció primària.