LOGO CAIB
Contingut
18 febrer 2020Conselleria de Salut i Consum

La consulta d’infermeria hematològica de l’Hospital Mateu Orfila reforça l’atenció integral als pacients NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La consulta d’infermeria hematològica de l’Hospital Mateu Orfila reforça l’atenció integral als pacients

En el primer any de funcionament, s’han atès 236 consultes presencials i 154 consultes telefòniques

L’Hospital Mateu Orfila va crear fa un any una consulta d’infermeria hematològica, la qual cosa ha permès millorar l’atenció als pacients i a les seves famílies. Per mitjà d’un abordatge integral es poden tractar les malalties, tenir cura de tots els aspectes biològics, psicològics i socials dels pacients i familiars i, alhora, fer-los un acompanyament personalitzat.

 

La creació d’aquesta consulta va ser possible gràcies a la incorporació al Servei d’Hematologia i Hemoteràpia, el febrer de 2019, de la infermera Arian Angelats, que es va sumar a l’equip format per les doctores Pilar Galán —cap del Servei—, Ana Pacheco i Mayumi Ibarra i pel doctor Juan Tena.

 

El Servei d’Hematologia i Hemoteràpia s’encarrega de l’estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties de la sang i de tots els òrgans que participen en la seva producció. Tracta pacients anticoagulats i oncohematològics i esdevé un servei central tant de l’Hospital com de l’atenció primària en les seves àrees de laboratori i de banc de sang.

 

La consulta d’infermeria atén de manera presencial els dos tipus de pacients, fa visites a l’hospital de dia i a la planta d’hospitalització i també ofereix un servei d’atenció telefònica que els pacients valoren i al qual acudeixen sovint per resoldre dubtes sobre el seu estat de salut o el tractament. Segons explica la doctora Galán, «amb tot això, disminuïm el número de visites a urgències i reduïm les estades hospitalàries. Així mateix, aconseguim que els pacients tinguin més informació i un millor maneig de la malaltia, perquè detectam de manera prematura possibles toxicitats i complicacions del tractament».

 

Pel que fa als pacients anticoagulats, la consulta d’infermeria els cita a una primera visita en la qual se’ls forma per integrar de manera satisfactòria el nou tractament, alhora que se n’avalua la capacitat per complir-lo i per fer front als signes i símptomes d'alarma provocats per complicacions. Durant els tres mesos posteriors, se’ls fa un seguiment a través de trucades i revisió dels seus controls ambulatoris, per valorar-ne l’adaptació i el grau de compliment terapèutic i garantir, així, la seguretat del tractament anticoagulant.

 

Quant als pacients oncohematològics i les seves famílies, se’ls ofereix atenció abans, durant i després del diagnòstic i del tractament. La infermera Arian Angelats explica que es fa una valoració inicial i successiva durant el procés de tots els aspectes —social, familiar, nutricional, psicològic, físic, emocional...— i es duu a terme una coordinació amb altres serveis, si escau. També es fan consultes presencials, visites durant l’estada a l’hospital de dia o durant els ingressos hospitalaris i consultes telefòniques per a revisions, per conèixer l'evolució dels efectes secundaris, per valorar la percepció subjectiva del procés i per resoldre dubtes.

 

En aquest primer any de funcionament de la consulta, del febrer de 2019 al gener de 2020, el balanç total de l’activitat és el següent:

  • ­122 consultes presencials, tant a la consulta d’infermeria com visites a l’hospital de dia o a la planta d’hospitalització, per resoldre dubtes, reforçar la informació rebuda dels metges especialistes o per fer derivacions a altres professionals, com ara dels àmbits de la nutrició, la psicologia o el treball social.
  • 154 consultes telefòniques, tant de la infermera al pacient per saber l’evolució dels possibles efectes secundaris i per comprovar el compliment dels tractaments, com viceversa, per resoldre dubtes o organitzar les sessions de quimioteràpia.
  • 95 tècniques aplicades, com ara controls d’anticoagulació, anàlisis de sang, vacunacions...
  • 114 sessions d’educació durant les primeres visites o successives, en què els pacients reben tota la informació sobre el tractament prescrit i sobre com detectar i tractar possibles efectes adversos.

 

Beca de l’Hospital Clínic

La millora de l’atenció als pacients hematològics passa per la formació continuada dels professionals. En aquest sentit, la infermera Arian Angelats va participar la setmana passada, amb una beca concedida per l’Hospital Clínic (Barcelona), a una formació de tres dies impartida per l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques. Aquest és un centre de referència mundial en l’atenció de les persones amb malalties malignes de la sang i tumors sòlids en els diferents estadis del procés. L’objectiu d’aquesta formació és aprendre de la seva experiència amb aquest tipus de pacients per poder aplicar-ho a l’Hospital Mateu Orfila.

 

Activitat del Servei

En relació amb l’activitat de tot el Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital durant l’exercici de 2019 es varen fer un total de 23.255 consultes (un 2 % manco que l’any anterior). Destaca el descens de primeres visites, tant d’anticoagulació (-13,2 %) com de consultes d’hematologia (-6 %). El número de pacients de l’hospital de dia, en canvi, s’ha incrementat un 19,3 % (de 744 ha passat a 888).

 

 

 

Activitat

2019

2018

Diferència

Primeres visites d’hematologia

328

349

-6 %

Interconsultes des d’hospitalització

369

417

-11,5 %

Consultes successives d’hematologia

2.918

2.641

10,4 %

Primeres visites d’anticoagulació

797

907

-13,2 %

Consultes successives d’anticoagulació

18.843

19.435

-3 %

TOTAL

23.255

23.749

-2 %