LOGO CAIB
Contingut
1 desembre 2017| <9ªL> Conselleria de Salut

L'Hospital Son Llàtzer organiza les IV jornades del Dia Mundial de la sida NNota Informativa

Foto de noticia

L'Hospital Son Llàtzer organiza les IV jornades del Dia Mundial de la sida

Enguany s’ha tractat sobre el calendari de vacunació d’adults dirigit a grups de risc, com els pacients infectats pel VIH
La taxa global de nous diagnòstics d’infecció pel VIH a Espanya és superior a la mitjana de la Unió Europea i a la de la resta dels països d’Europa occidental, i les Illes Balears n’ocupen un lloc destacat. Malgrat el gran avenç que ha suposat el tractament antirretroviral per pronosticar aquesta infecció, les infeccions oportunistes —és a dir, les que ocorren amb més freqüència o són més greus en persones amb el sistema immunològic debilitat, com els pacients infectats pel VIH— continuen essent freqüents en aquests pacients, en molts casos a causa de la immunodepressió greu, a la falta d’adhesió terapèutica al tractament antirretroviral, al fracàs d’aquest o al desconeixement dels pacients que pateixen una infecció oportunista d’estar infectats pel VIH.
 
Les guies de tractament de la infecció pel VIH recomanen prendre mesures per prevenir les infeccions oportunistes. La vacunació és una de les estratègies, i per això entre les recomanades hi ha les vacunes contra la grip, contra el pneumococ i contra l’hepatitis B. D’altra banda, alguns pacients infectats pel VIH viatgen a països amb malalties endèmiques potencialment evitables amb la vacunació. A més d’aquestes vacunes, fa anys que s’està investigant en el disseny de noves vacunes preventives i terapèutiques contra la mateixa infecció pel VIH.
 
A l’Hospital Son Llàtzer s’atenen regularment més d’un miler de pacients infectats pel VIH. Per això, per quart any consecutiu i coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, la Unitat de Malalties Infeccioses organitza unes jornades divulgatives als centres d’atenció primària dirigides al personal mèdic i d’infermeria amb l’objectiu de millorar la interacció entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada i incrementar els coneixements que els professionals de l’atenció primària tenen sobre aquesta malaltia, amb la finalitat última de millorar l’atenció dels pacients infectats pel VIH fora de l’entorn hospitalari.
 
En les edicions prèvies s’ha tractat sobre temes com ara el diagnòstic precoç o les malalties de transmissió sexual. Atès que la necessitat de vacunació no acaba en la infantesa i fins i tot hi ha vacunes especialment indicades per a adults, enguany en les Jornades s’abordarà el tema del calendari vacunal dels adults, fent-hi una referència especial als grups de risc, entre els quals hi ha els pacients infectats pel VIH.