LOGO CAIB
21 novembre 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

L'ampliació de l'EDAR de Camp de Mar, cofinançada amb Impost de Turisme Sostenible entrarà en funcionament el març de 2019 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L'ampliació de l'EDAR de Camp de Mar, cofinançada amb Impost de Turisme Sostenible entrarà en funcionament el març de 2019

/ La inversió de 2,6 milions d'euros és un cofinançament amb l'Impost de Turisme Sostenible i fons FEDER
/ En total, aquesta legislatura s'han invertit a Andratx 10 milions d'euros en millora del sanejament d'aigües

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets; el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal i la batlessa d'Andratx, Katia Rouarch han visitat avui dematí les obres de remodelació de l'EDAR de Camp de Mar, que compta amb una inversió de 2.613.603,46 euros (l'IVA inclòs) provinents a parts iguals de l'Impost de Turisme Sostenible i Fons Europeus FEDER, i que està previst que estiguin en ple funcionament el març de 2019.

Durant la visita a les obres, la vicepresidenta ha destacat l'aposta i el compromís del Govern per la millora del cicle de l'aigua i ha posat com a exemple l'ampliació i millora de l'EDAR de Camp de Mar. En aquest sentit, ha subratllat que "els recursos que generen els visitants s'inverteixen en la millora de la gestió de l'aigua" i, en aquest cas, milloraran el servei que es dona a residents i turistes del terme municipal d'Andratx.

"Del total a recaptació de l'Impost de Turisme Sostenible d'ençà que es va recuperar, això són 200 milions d'euros, la meitat s'ha destinat a la millora i conservació del patrimoni natural i 40 milions s'han destinat a la millora de les infraestructures hidràuliques", ha recordat Busquets.

El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha destacat que l'ampliació de l'EDAR de Camp de Mar és només una part "de la inversió importantíssima en sanejament i depuració" que s'està fent a Andratx durant aquesta legislatura. Vidal ha recordat que s'estan finalitzant les obres de la depuradora d'Andratx (3,7 milions d'euros), l'ampliació de l'EDAR de Camp de Mar (2,7 milions d'euros) i diferents col·lectors i emissari terrestre d'Andratx(3,8 milions d'euros, la meitat dels quals provenen de l'Impost de Turisme Sostenible), "per un global de més de 10 milions d'euros". Vidal ha explicat que es farà un tractament adequat a la zona en què s'ubica i que les aigües depurades podran tenir utilització agrària "per tant tancam el cicle de l'aigua".

El projecte d'ampliació i millora

Les obres d'ampliació i millora de l'EDAR de Camp de Mar permetran que una població de 8.000 habitants equivalents, el doble que ara, resulti beneficiada per una millor depuració de les aigües residuals. Les tasques realitzades consisteixen en una línia nova de tractament d'aigua, amb un reactor biològic rotatori; una línia nova de tractament dels llots, i un nou edifici industrial, on es duran a terme el pre-tractament i la deshidratació dels llots.

En el marc del Conveni signat per l'Ajuntament d'Andratx i l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) la depuradora de Camp de Mar, ubicada en el terme municipal d'Andratx, ha remodelat de les instal·lacions existents, augmentant la capacitat de tractament actual, que és de 700 m³/dia, fins a 1.200 m³/dia, que permetran atendre les necessitats d'una població equivalent estimada de vuit mil habitants, quatre mil més que ara.

La batlessa d'Andratx, Katia Rouarch, ha agraït les inversions fetes al municipi tant amb recursos propis com amb l'Impost de Turisme Sostenible i Fons Europeus. Pel que fa a l'EDAR de Camp de Mar ha reconegut que era una infraestructura que estava al límit i que necessitava la inversió que s'hi ha fet.
Les tasques d'ampliació i millora de la depuradora són imprescindibles perquè la instal·lació actual no té la capacitat necessària per tractar els cabals previstos a mitjà i llarg termini, a causa del creixement de població que es pot produir. D'altra banda, el sistema que tenien de llacunatge no garanteix el compliment de la normativa vigent.

Durant les obres i en el moment de la posada en marxa de la nova EDAR no s'ha hagut de realitzar cap parada forçosa ni cap actuació que pugui donar lloc a un abocament al medi que no compleixi amb els objectius de qualitat fixats. Amb aquest objectiu s'ha habilitat l'antiga llacuna de sedimentació com a SBR (rector biològic seqüencial) que garanteix el correcte procés de depuració en tot moment.

Aquesta licitació comprèn, com a novetat, que l'empresa responsable de les obres també ho serà de l'explotació de la instal·lació durant el període de garantia d'un any, fet que garanteix la coordinació entre les obres i l'explotació, i, per tant, la qualitat de les aigües depurades.

L'ABAQUA va adjudicar les obres a la unió temporal d'empreses (UTE) FACSA-COEXA, per 2.613.603,46 euros (l'IVA inclòs). L'ABAQUA també ha adjudicat l'assistència tècnica per a la direcció de les obres i per a la vigilància i la coordinació de seguretat i salut, per un import de 86.245,70 €, a l'enginyeria Garau Ingenieros, SL, triada entre les vuit ofertes que es varen rebre.