LOGO CAIB
29 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

No es podran fer nous aprofitaments de les aigües subterrànies als aqüífers amb sobreexplotació NNota Informativa

Foto de noticia

No es podran fer nous aprofitaments de les aigües subterrànies als aqüífers amb sobreexplotació

El 34 % de les masses de les Illes Balears pateixen sobreexplotació
La nova revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears estableix que no es permetran noves extraccions d’aigües subterrànies de les masses que pateixen sobreexplotació, de les quals actualment s’extreu més aigua de la disponible. Arreu de les Illes Balears hi ha trenta masses d’aigua que es troben en aquesta situació, setze a Mallorca, quatre a Menorca, nou a Eivissa i la única de Formentera.
 
En aquestes masses, de manera excepcional, es permetran nous usos per a l’ús agrícola, professional o urbà si no hi ha cap altra font alternativa. A part, també, es permetran les reordenacions de captacions i l’execució de sondejos per a usos que no impliquin consum d’aigua, com ara la geotèrmia per a la refrigeració o la calefacció d’edificis, per l’estalvi energètic que comporta. A la resta de massa el règim d’autorització continuarà essent com fins ara.
 
Segons la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau, “aquesta sobreexplotació és producte de la manca de gestió de les aigües subterrànies els darrers anys. No es tracta d’una situació que floreix de cop i volta. El fet de concedir noves extraccions no ajuda a la recuperació d’aquests aqüífers. Ara feim una primera passa en la millora d’aquesta situació”.
 
L'any 2011 a les Illes Balears hi havia registrats 22.738 aprofitaments d’aigües subterrànies. El mateix any es va produir un canvi normatiu que relaxava els requeriments de documentació necessaris per obtenir el permís d’ús d’aquestes aigües. Com a conseqüència d’això, entre el 2011 i el 2017 el nombre d’aprofitaments registrats s’ha incrementat un 60 %, i s’ha arribat als actuals 37.266, alguns dels quals encara es tramiten.
 
Davant aquesta situació, en la revisió anticipada del Pla Hidrològic s’ha decidit prohibir les noves extraccions de les masses d’aigua amb sobreexplotació i exigir una major justificació per als nous usos per a la resta de llocs.
 
Actualment hi ha 27.197 pous autoritzats a Mallorca, 2.265 a Menorca, 5.633 a Eivissa, 271 a Formentera i 1.900 sense coordenades.
 
El 25 d'agost passat el Consell de Govern va aprovar el tràmit d'informació pública de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, d’una durada de sis mesos. Per tant, fins al 28 de febrer s’hi poden fer aportacions per mitjà del portal de l’aigua (http://dma.caib.es).