LOGO CAIB
Contingut
28 setembre 2021Presidència

Reactivació econòmica: Els 85.000 fixos discontinus de les Illes Balears podran cobrar cinc mesos de prestació extraordinària, fins al 28 de febrer de 2022, per un valor total de 382 milions NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Reactivació econòmica: Els 85.000 fixos discontinus de les Illes Balears podran cobrar cinc mesos de prestació extraordinària, fins al 28 de febrer de 2022, per un valor total de 382 milions

La presidenta Armengol ha celebrat l’acord, que mantindrà fins a l’inici de la propera temporada turística la protecció màxima a treballadors i treballadores


La Mesa de Diàleg Social de les Illes Balears, presidida per la presidenta del Govern, Francina Armengol, s’ha reunit aquest dimarts dematí per valorar l’anunci de l’acord entre el Govern de l’Estat i les organitzacions sindicals i patronals nacionals d’estendre els ERTO i de reprendre les prestacions extraordinàries per als 85.000 treballadors fixos discontinus de les Illes Balears. Aquesta prestació es podrà començar a cobrar a partir de principis d’octubre (d’ençà cessi l’activitat) fins a finals de febrer.

Armengol ha valorat en roda de premsa posterior l’assoliment d’aquest acord. “A través de les negociacions s’ha aconseguit una política absolutament necessària i difícil d’entendre moltes vegades a nivell espanyol”, ha explicat, referint-se a “la protecció específica d’una figura fonamental a les Illes Balears com és la dels fixos discontinus”.

La presidenta ha celebrat tant l’allargament dels ERTO com l’extensió de la prestació a fixes discontinus, ja que suposa “mantenir fins a la propera temporada la protecció màxima a treballadors i treballadores, així com les exoneracions que suposa per a les empreses”. També ha subratllat que “els fixes discontinus hauran estat dos hiverns amb una prestació extraordinària”. “És una situació històrica, en moments històrics de moltes dificultats”, ha afegit, agraint la feina dels agents econòmics i socials per possibilitar-ho.

Per tant, una vegada més, el Govern de l’Estat recull, en un article específic, la protecció dels fixos discontinus, tal com s’ha anat reclamant des de les meses de diàleg social de les Illes Balears.

Seran, així, cinc mesos de prestació extraordinària. Cal recordar que, el 2021, la prestació ha abraçat un període de quatre mesos. Amb aquest nou acord, la prestació s’estendrà un mes més (fins a cinc mesos) i enllaçarà així amb l’inici de la propera temporada turística. Això significa, de fet, una extensió de l’escut social fins a l’hivern de 2023.

382 milions en prestacions per a fixos discontinus

L’acord adoptat pel Ministeri i els agents socials i econòmics és d’una gran transcendència, perquè suposarà, només en el cas dels fixos discontinus, una transferència de rendes equivalent a 382 milions d’euros.

Per tant, no sols hi ha un manteniment de drets, sinó que aquests drets s’amplien fins a cinc mesos, amb la possibilitat de millorar les prestacions contributives a finals de la propera temporada turística.

Millores també per a empreses i autònoms

Les noves mesures acordades en diàleg social garanteixen també que les empreses no hagin de pagar quotes a la Seguretat Social per als treballadors que cobrin la prestació extraordinària, per la qual cosa l’acord també beneficia el teixit productiu de les Illes Balears. Aquesta mesura també és vàlida en el cas d’empreses en ERTO, al qual es podran acollir si així ho sol·liciten novament davant l’autoritat laboral.

Els ERTO continuaran beneficiant les empreses amb importants percentatges d’exoneració de pagament de quotes a la Seguretat Social; les empreses que ofereixin formació als seus treballadors en ERTO encara veuran incrementades aquestes exoneracions.

Així mateix, cal destacar que l’acord també ha prorrogat les prestacions extraordinàries dels treballadors autònoms que s’hagin vist més afectats per la pandèmia. Aquestes prestacions extraordinàries aniran acompanyades, en alguns supòsits, d’exoneracions en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, tal com estava definit en les prestacions anteriors.