LOGO CAIB
7 gener 2019Presidenta

L’IdISBa obté l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’IdISBa obté l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III

La presidenta Armengol ha destacat que l’acreditació permetrà accedir a més finançament, captar més professionals i elevar la qualitat de l’atenció sanitària a les Illes Balears


“Amb l’acreditació de l’Idisba per part de l’Institut de Salut Carlos III, les Illes Balears entren a l’elit de la recerca sanitària nacional. Des de 2015 no es concedia aquesta distinció a cap centre d’Espanya i l’Idisba l’ha aconseguit amb només 5 anys de vida. És un reconeixement a la magnífica feina feta i un aval a la capacitat, impacte i qualitat investigadora de l’institut, que  li permetrà créixer en prestigi científic, captar més talent investigador i millorar el seu finançament”. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciat avui que l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha obtingut l’acreditació com a institut d’investigació sanitària de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), organisme dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

Així ho ha manifestat a l’acte que ha tengut lloc a l’Hospital Universitari Son Espases en el qual han participat també el rector de la Universitat, Llorenç Huguet; la consellera de Salut, Patricia Gómez; la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera; el director científic de l’Idisba, Miquel Fiol, i el director gerent de l’institut, David Martínez. A l’acte hi han assistit professionals de recerca de l’IdISBa, professionals sanitaris i equips directius dels hospitals i del Servei de Salut de les Illes Balears.

La presidenta ha agraït la “feina extraordinària dels professionals que ho han fet possible” i  ha assenyalat que “la investigació en salut és fonamental tant per al progrés del sistema sanitari com per al dels seus professionals, ja que els centres i serveis sanitaris que desenvolupen recerca milloren les pràctiques assistencials, generen coneixement i afavoreixen el tractament i la prevenció de malalties, fet que redunda finalment en la millora de la salut i qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes”.

D’altra banda, la consellera de Salut ha destacat l’aposta per la investigació sanitària al llarg d’aquesta legislatura “aportant recursos econòmics i humans” i ha apuntat que els darrers anys s’ha duplicat el pressupost de l’Idisba, s’ha ampliat el personal un 80% i s’ha fet realitat una “necessària i reivindicada Facultat de Medicina, que era condició indispensable perquè poguéssim obtenir aquest segell de qualitat”. 

Aquesta acreditació com a institut d’investigació sanitària era un objectiu estratègic per a l’IdISBa, la Conselleria de Salut, la Universitat de les Illes Balears i el mateix Govern de les Illes Balears, ja que la seva obtenció situa l’Institut en el mapa dels centres d’excel·lència en recerca en salut de l’Estat i permetrà l’accés a fonts de finançament reservades de manera exclusiva per a aquests tipus de centres.

Concretament, amb la concessió de l'acreditació, l'IdISBa podrà concórrer a les convocatòries de l'Acció Estratègica en Salut de l'Institut de Salut Carlos III restringides per IIS, com per exemple els contractes Juan Rodés d'incorporació de facultatius especialistes amb experiència investigadora als centres assistencials que formin part de l'IdISBa, així com a convocatòries d'entitats privades exclusives també per a aquest tipus de centres. Per tant, l'acreditació suposarà un augment significatiu de les fonts de finançament per a la recerca en salut. 

L’acreditació com a Institut d'Investigació Sanitària té una vigència de cinc anys. Després d’aquest període el centre s'ha de sotmetre a un procés de reacreditació durant el qual s'ha de demostrar l'existència un procés de millora contínua i compromís amb l'excel·lència. 

Cal destacar que l’equip auditor de l’ISCIII que va analitzar la documentació enviada per l’IdISBa i posteriorment va dur a terme una avaluació in situ va dictaminar que l’institut compleix el cent per cent dels criteris imprescindibles per a l’acreditació. Així mateix, a l’informe elaborat por l’equip auditor es reconeix el bon nivell científic de l’Institut, amb quasi 1.700 publicacions els darrers cinc anys i es reconeix l’important paper que la creació de la Facultat de Medicina té per fomentar la integració dels professionals.

Igualment, el document conclou que tot i que l’IdISBa és un institut molt jove, hi destaquen una sèrie d’eixos fonamentals que poden contribuir a l’objectiu de ser una referència en la investigació nacional: el decidit suport institucional, el nexe d’unió i integració que estan aconseguint entre els professionals de les diferents entitats, el potencial dels investigadors novells i emergents en el qual estan invertint clarament i la motivació de la direcció i els professionals.

Els instituts d'investigació sanitària són entitats dedicades a la recerca bàsica i aplicada, que es conformen mitjançant la integració als hospitals del Sistema Nacional de Salut, de les universitats, organismes públics d'investigació i altres centres, amb la finalitat de crear instituts de recerca multidisciplinaris. L'acreditació com a IIS és un reconeixement de l'excel·lència dels resultats científics i dels retorns beneficiosos en l'àmbit assistencial, social i econòmic de la recerca duita a terme per la institució.

Captació de talent investigador, una prioritat

Des de l’inici de legislatura, el Govern de les Illes Balears ha dirigit esforços importants cap a la creació d’un entorn de recerca atractiu per recuperar i retenir talent. Així, el 2018 es va iniciar la tramitació del Projecte de decret de carrera investigadora, una iniciativa pionera a l’Estat que serà realitat els pròxims mesos. Així mateix, s’ha aconseguit eliminar obstacles administratius per a la contractació d’investigador, la qual cosa agilitza la seva incorporació.

Quant a la captació de talent, s’han posat en marxa diferents programes de captació com els programes d’incorporació d’investigadors RADIX i FOLIUM (finançats per l’impost de Turisme Sostenible (ITS) i el Fons Social Europeu amb un pressupost d’1,7 milions d’euros; el programa de pràctiques d’estiu García Palmer i el projecte de joves qualificats JoTReS (cofinançat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears i els Fons Social Europeu).

També el 2019 es finançaran amb 1,3 milions d’euros de l’ITS tres programes nous: Talent Plus Junior, Talent Plus Tech i Talent Plus Clínic, que permetran convocar 5 contractes predoctorals, cinc contractes de tècnics de suport a la investigació i una plaça d’investigador clínic.

Aquestes iniciatives han permès incrementar un 80% el nombre de personal contractat a l’IdISBa. L’institut es va constituir formalment el 23 de desembre de 2013 i compta amb més de 680 investigadors (100 dels quals són personal propi). Està participat pel Servei de Salut de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i la mateixa Conselleria de Salut.

Fins ara hi havia 29 centres acreditats. L’IdISBa es converteix en el 30è. Cap centre havia aconseguit l’acreditació des de 2015.