LOGO CAIB
11 d’abril 2019 | <9ªL> Conselleria de Salut

El Pla Estratègic de Cronicitat ja compta amb 78 llits per a pacients complexos en els hospitals de Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Pla Estratègic de Cronicitat ja compta amb 78 llits per a pacients complexos en els hospitals de Mallorca

Devers 10.000 persones estan identificades com a pacients amb malalties cròniques complexes a les Illes Balears
El Pla Estratègic de Cronicitat ja compta amb 78 llits per a pacients crònics complexos en aquestes unitats dels hospitals de Mallorca (24 llits a l’Hospital Universitari Son Espases, 20 llits a l’Hospital Universitari Son Llàtzer, 20 llits a l’Hospital Comarcal d’Inca i 14 llits a l’Hospital de Manacor).
 
Així ho ha explicat la consellera de Salut, Patricia Gómez, a la I Jornada de Cronicitat de les Illes Balears, que ha tengut lloc a l’Hospital Son Espases.
 
Des que es va posar en marxa el Pla d’Atenció a la Cronicitat s’han creat unitats d’atenció a pacients crònics avançats a l’Hospital General i al Joan March i s’ha establert un circuit amb atenció primària i el 061 per tal que davant una descompensació els pacients no hagin de passar per les urgències hospitalàries.
 
El Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques suposa un canvi de model sanitari per millorar l'atenció que s'ofereix a les persones que pateixen malalties cròniques i als seus cuidadors.
 
“El Pla ha suposat un canvi en els circuits assistencials, una inversió important en infraestructures i un increment de recursos humans”, ha explicat la consellera.
 
A hores d’ara devers 10.000 persones estan identificades com a pacients amb malalties cròniques complexes a les Illes Balears.
 
En aquest moment, ja s'han format 2.000 professionals dels centres de salut i dels hospitals d'aguts, i s'han incorporat 76 infermeres gestores de casos.
 
Així mateix els professionals de les unitats d'atenció a pacients crònics a l'hospital també ja poden identificar els pacients crònics gràcies al desenvolupament tecnològic, que ha permès comptar amb una base de dades comuna interoperable entre hospitals i centres de salut.
 
D’altra banda, i atès el canvi de model, ja s’han obert les unitats de mitjana estada per a convalescència, rehabilitació i cures pal·liatives, amb un enfocament funcional i rehabilitador. El Servei de Salut disposa a Mallorca de 98 llits a l'Hospital General, 98 a l'Hospital Joan March, 25 a l'Hospital Verge de la Salut i Sant Joan de Déu, integrat en la xarxa assistencial pública, disposa de 160 llits.
 
El Pla d’Atenció a la Cronicitat integra la recuperació de l’antic Hospital Son Dureta com a centre de referència per a pacients de mitjana i llarga estada. L’hospital comptarà amb 500 llits per atendre pacients crònics. Dins el mapa autonòmic d’atenció a la cronicitat el Servei de Salut també ha projectat la creació d’un hospital de mitjana i llarga estada a Felanitx per atendre ala població del Llevant mallorquí, la recuperació de l’Hospital Verge del Toro a Menorca i la recuperació de l’antic Can Misses (edifici J) per a pacients crònics. Així mateix, la vinculació a la xarxa pública de l’Hospital Sant Joan de Déu permetrà disposar de 80 llits per a pacients crònics a Inca a finals d’any.