LOGO CAIB
11 de maig de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Parc natural de Mondragó ha rebut l’amollada de 150 tortugues i una parella de falcons pelegrins NNota Informativa

Foto de noticia

El Parc natural de Mondragó ha rebut l’amollada de 150 tortugues i una parella de falcons pelegrins

La fauna recuperada pel COFIB ha estat alliberada per alumnes de primària
Una parella de falcons pelegrins i 150 exemplars de tortuga mediterrània s’han alliberat avui al Parc natural de Mondragó, en una activitat realitzada per un grup d’una setantena d’alumnes de primària del CEIP Blai Bonet de Santanyí. Els animals silvestres, recuperats pel Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), s’han amollat en una zona de garriga propera a ses Fonts de n’Alis, que és un ambient adequat per a aquestes espècies. Abans de l’alliberament, totes han estat identificades perquè en un futur se’n pugui fer el seguiment.
 
L’amollada de fauna s’ha emmarcat en una activitat educativa del Parc natural de Mondragó i ha estat guiada pel seu equip d’educació ambiental, amb la col·laboració del personal del COFIB. L’objectiu ha estat conscienciar els més petits de la importància de conservar els nostres espais naturals i les espècies autòctones que hi habiten.
 
Els animals alliberats havien estat recuperats a les instal·lacions del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), que atén una mitjana de 3.500 animals cada any a Mallorca, dels quals devers un miler són tortugues.