LOGO CAIB
3 juliol 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics aprova els preus de les places turístiques NNota Informativa

Foto de noticia

El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics aprova els preus de les places turístiques

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, presidit per la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha aprovat avui els preus per a les places turístiques a l’illa de Mallorca.
Amb 10 vots a favor, 2 abstencions i un vot en contra, s’ha acceptat la següent proposta:  

Preus per places d’allotjaments turístics a l’illa de Mallorca
  Preu per plaça Preu fraccionament anual*
Places allotjaments turístics (hotels, agroturismes, etc) 3.500 € 700 €
Places Habitatges Unifamiliars (Compra per sempre) 3.500 € 700 €
Places Habitatges Plurifamiliars (5 anys i renovable) 875 € 175 €
Places Habitatges habituals (2 mesos a l’any) 291,67 € 58,33 €
 * El fraccionament consisteix en 5 anualitats.

 
Els hotels i els habitatges unifamiliars compren la plaça de forma permanent i els plurifamiliars i la modalitat de 60 dies a l'any paguen per l’explotació durant 5 anys. Per calcular els preus, el Govern ha partit d'una pervivència de les places a allotjaments turístics i a unifamiliars de 20 anys, escalonant els preus per als altres tipus de places. En el cas de les places a habitatges habituals, la base de càlcul ha estat de 6 mesos en lloc de 12 perquè es preveu que la majoria d’interessats demanin els mesos de juliol i agost.

Mentre que els hotels hauran de començar a pagar quan les tarifes entrin en vigor (publicació al BOIB), els habitatges hauran de comprar les places una vegada aprovada la zonificació del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma. Hauran d'aquirir les places que figuren a la cèdula d’habitabilitat de la casa. 

El Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'Illa de Mallorca inverteix els doblers de la compra de places turístiques en infraestructures que milloren els espais públics dels municipis de Mallorca. A la convocatòria d'enguany s'espera posar un mínim de 10 milions d'euros a disposició dels ajuntaments de Mallorca. A la darrera convocatòria, es varen posar a disposició dels consistoris uns 16,5 milions d'euros, i gràcies a les aportacions del Consorci s'han fet inversions per un total de 25 milions d'euros.