LOGO CAIB
3 de abril de 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

L’impost del turisme sostenible garanteix la conservació de la flora amenaçada de les Pitiüses NNota Informativa

Foto de noticia

L’impost del turisme sostenible garanteix la conservació de la flora amenaçada de les Pitiüses

Denou espècies i subespècies es veuen beneficiades pel projecte
Recuperar i assegurar la conservació de denou espècies de flora pitiüsa amenaçades o d’especial interès és l’objectiu del Pla Font i Quer en el qual s’ha concretat el projecte “La flora amenaçada de les Pitiüses” finançat amb 248.000 euros dels fons procedents de l’impost del turisme sostenible.
 
La vicepresidenta del Govern i consellera de Turisme i Innovació, Bel Busquets, acompanyada del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han presentat avui, al Consell Insular d’Eivissa, amb la presència del president Vicent Torres, el projecte que executa Tragsatec, fins al 2018, per a la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat del Govern de les Illes Balears.
 
Busquets ha subratllat que “els beneficis del turisme reverteixen, de manera directa, en el manteniment i la millora de la riquesa natural de les nostres illes, en aquest cas en la riquesa i originalitat florística de les Pitiüses. Una riquesa que es veu amenaçada per diferents factors, alguns relacionats amb els usos humans”.  
 
L’àmbit d’actuació del pla “comprèn diversos espais de les illes d’Eivissa i Formentera i dels illots que les envolten. Es fa feina en zones que formen part de Xarxa Natura però també s’estudien altres indrets en la recerca de noves poblacions” ha detallat Vidal.
 
 
Per mitigar les amenaces sobre les espècies seleccionades el Pla es divideix en vuit objectius específics amb 17 accions associades que passen per augmentar el nombre de poblacions i fer-ne un seguiment, controlar les espècies invasores, garantir la conservació ex situ d’una mostra tant de la planta viva com de llavors de les espècies més amenaçades o endèmiques, assessorament ambiental, actuacions de divulgació i campanyes informatives, entre d’altres.
 
El conseller també ha explicat que les denou espècies i subespècies de la flora vascular han estat seleccionades tenint en compte la normativa estatal i autonòmica sobre protecció d’espècies i el Llibre Vermell de la Flora Balear, entre d’altres documents. El llistat s’ha estructurat seguint un ordre de prioritats en funció de la protecció legal. Les primeres es troben en una situació més delicada que les darreres de la classificació:
 
 
Nom comú Nom científic Protecció legal Llibre Vermell
Herba de llunetes Biscutella ebusitana En perill d’extinció Gairebé amenaçat
Setge Helianthemum marifolium ssp. Origanifolium En perill d’extinció  
Alfals arbori Medicago citrina Vulnerable En perill
 
Herba prima Asperula paui ssp. paui Vulnerable Gairebé amenaçat
Rogeta de penya Saxifraga corsica ssp. cossoniana Vulnerable Vulnerable
Silene d’Ifac Silene hifacensis Vulnerable Vulnerable
Esperó formenter Delphinium pentagynum ssp. formenterarum Vulnerable Vulnerable
Molinet Silene cambessedesii Sensible alteració de l’hàbitat Vulnerable
Herba dels Trucadors Achillea maritima Sensible alteració de l’hàbitat En perill
 
Ginesta d’Eivissa Genista dorycnifolia ssp. grossi Especial protecció amb caràcter general + LESPE Vulnerable
Escard de penya Carduncellus dianius Especial protecció + LESPE Vulnerable
Tem dels Amunts Thymus richardii ssp. ebusitanus Especial protecció amb caràcter general Vulnerable
All d’en Gros Allium grosii Interès especial + LESPE Poc preocupant
Ravenissa d’Eivissa Diplotaxis ibicensis Interès especial + LESPE  
Farigol púnic Teucrium cossonii ssp. punicum   En perill
Atxa de fulla petita Cephalaria squamiflora ssp. mediterranea   En perill
  Convulvulus valentinus   En perill
Saladina blanca Limonium cossonianum   En perill
Camamil·la del Vedrà Santolina vedranensis    
 
 
 
El projecte acabarà a final d’any, quan s’elaborarà un informe final sobre l’estat de les plantes i les seves poblacions amb les actuacions realitzades i recomanacions per afavorir la viabilitat del pla.